Alcaldia i Regidors

ALCALDIA

Artur Colomer i Buchner

 

COMPOSICIÓ AJUNTAMENT – CORPORACIÓ MUNICIPAL

Artur Colomer i Buchner – Alcalde. Cultura, Joventut i Esports

Mail de contacte: acolomer@santfeliudepallerols.cat

Enric Colom i Serrat – Units per Sant Feliu ERC – AM – 1r .Tinent d’alcalde. Urbanisme, Educació i Ensenyament

Mail de contacte: ecolom@santfeliudepallerols.cat

Carles Font i Vila – Units per Sant Feliu ERC – AM – Regidor. Serveis, Benestar i Salut

Mail de contacte: cfont@santfeliudepallerols.cat

Judit Martra i Serrat  – Units per Sant Feliu ERC – AM. Regidora. Economia i Hisenda

Mail de contacte: jmartra@santfeliudepallerols.cat

Francesc Xavier Prat i Vilalta – Units per Sant Feliu – ERC – AM – Regidor. Turisme, Indústria i Comerç, Medi Ambient

Mail de contacte: fprat@santfeliudepallerols.cat

Mail de contacte grup Units per Sant Feliu:  unitspersantfeliu@gmail.com

Fèlix Castanyer i Santanach – Junts per Sant Feliu – Junts per Catalunya – Regidor

David Ortiz i Vila – Junts per Sant Feliu – Junts per Catalunya – Regidor

Mail de contacte:

Joan Casas i Carreras – Connectats amb Sant Feliu – Demòcrates per Catalunya – Regidor

Eva Briceño i Muñoz – Connectats amb Sant Feliu – Demòcrates per Catalunya – Regidora

Mail de contacte:  democrates.sfp@gmail.com


 

 

CODI DE CONDUCTA DELS CÀRRECS ELECTES DE L'AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS

INDEMNITZACIONS CÀRRECS ELECTES I GRUPS POLITICS MUNICIPALS

INDEMNITZACIONS CÀRRECS ELECTES I GRUPS POLITICS MUNICIPALS

A) LIQUIDACIÓ INDEMNITZACIONS PER RAÓ DE SERVEIS CÀRRECS ELECTIUS.  GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS. (Aprovades pel Ple de l’Ajuntament del 2 de juliol de 2015  amb la modificació del Ple 26 de maig de 2016).

Els grups polítics municipals constituïts a l’inici de la legislatura  perceben  els imports que s’assenyalen a continuació:

INDEMNITZACIÓ FIXE. (200,00 € per Regidor/any)

Taula de retribucions mensuals i anuals de cada grup polític:

Grup Import trimestral
Import anual
UxSF-ERC-AM 200,00 €    800,00 €
CiU 250,00 €  1.000,00 €

B) LIQUIDACIÓ INDEMNITZACIONS REGIDORS SERVEIS CÀRRECS ELECTIUS. (Aprovades pel Ple de l’Ajuntament del  2 de juliol de 2015 amb la modificació del Ple 26 de maig de 2016  ).

50,00€ per assistència a Ple (Màxim de 6 plens anuals)

C) LIQUIDACIÓ INDEMNITZACIONS PER RAÓ DE SERVEIS CÀRRECS ELECTIUS. REGIDORS DE L’EQUIP DE GOVERN (Aprovades pel Ple de l’Ajuntament del  2 de juliol de 2015 amb la modificació del Ple 26 de maig de 2016).

Taula de retribucions mensuals i anuals d’electe:

Grup   Import mensual       Import anual
CiU (regidors) 225,00 € 2.700,00 €
CiU (Alcalde) 750,00 € 9.000,00 €