Alcaldia i Regidors

alcalde
Joan Casas i Carreras, Alcalde

ALCALDIA

Joan Casas i Carreras 

Alcalde de Sant Feliu de Pallerols
L’Alcalde, la Corporació municipal, les entitats vilatanes i tot el poble de Sant Feliu de Pallerols li dóna la benvinguda.

Sant Feliu de Pallerols és un poble petit, sense grans meravelles, sense edificis enlluernadors, sense serveis de gran luxe. Un poble acollidor, senzill i natural. Amb una interesantísima tradició folklórica, reconeguda oficialment, amb llegendes que l’identifiquen i amb un passat històric molt important.

El patrimoni humà i paisatgístic és el millor que tenim per oferir al visitant. Trobarà camins deliciosos, fonts recòndites, panorames impensats, només  de sortir del poble en qualsevol direcció cap als afores.

També és un poble animat que sap combinar molt bé la tranquilitat que suggereix el seu entorn amb entreteniments i activitats per a tots els gustos i edats.

Li recomano que continui a la pàgina, és una bona manera per què conegui millor aquesta vila.

COMPOSICIÓ AJUNTAMENT – CORPORACIÓ MUNICIPAL

Joan Casas i Carreras – Alcalde. Hisenda, Sanitat i Benestar Social

Fèlix Castanyer i Santanach – PDECAT – 1r .Tinent d’alcalde. Urbanisme, Obres Brigada Municipal i Ensenyament

Salvador Vilalta i Casas – PDECAT – Regidora. Turisme, Agricultura i Medi Ambient

Fermín Colomer i Valls – PDECAT – Regidor. Cultura i Festes

Eva Briceño i Muñoz – PDECAT – Regidora. Esports i Joventut

Mail de contacte:  ciusfp@gmail.com


Artur Colomer i Buchner – Units per Sant Feliu ERC – AM  – Regidor

Enric Colom i Serrat – Units per Sant Feliu – ERC – AM – Regidor

Francesc Xavier Prat i Vilalta – Units per Sant Feliu – ERC – AM – Regidor

Carles Font i Vila – Units per Sant Feliu – ERC – AM – Regidor

Mail de contacte: unitspersantfeliu@gmail.com


 

 

CODI DE CONDUCTA DELS CÀRRECS ELECTES DE L'AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS

INDEMNITZACIONS CÀRRECS ELECTES I GRUPS POLITICS MUNICIPALS

INDEMNITZACIONS CÀRRECS ELECTES I GRUPS POLITICS MUNICIPALS

A) LIQUIDACIÓ INDEMNITZACIONS PER RAÓ DE SERVEIS CÀRRECS ELECTIUS.  GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS. (Aprovades pel Ple de l’Ajuntament del 2 de juliol de 2015  amb la modificació del Ple 26 de maig de 2016).

Els grups polítics municipals constituïts a l’inici de la legislatura  perceben  els imports que s’assenyalen a continuació:

INDEMNITZACIÓ FIXE. (200,00 € per Regidor/any)

Taula de retribucions mensuals i anuals de cada grup polític:

Grup Import trimestral
Import anual
UxSF-ERC-AM 200,00 €    800,00 €
CiU 250,00 €  1.000,00 €

B) LIQUIDACIÓ INDEMNITZACIONS REGIDORS SERVEIS CÀRRECS ELECTIUS. (Aprovades pel Ple de l’Ajuntament del  2 de juliol de 2015 amb la modificació del Ple 26 de maig de 2016  ).

50,00€ per assistència a Ple (Màxim de 6 plens anuals)

C) LIQUIDACIÓ INDEMNITZACIONS PER RAÓ DE SERVEIS CÀRRECS ELECTIUS. REGIDORS DE L’EQUIP DE GOVERN (Aprovades pel Ple de l’Ajuntament del  2 de juliol de 2015 amb la modificació del Ple 26 de maig de 2016).

Taula de retribucions mensuals i anuals d’electe:

Grup   Import mensual       Import anual
CiU (regidors) 225,00 € 2.700,00 €
CiU (Alcalde) 750,00 € 9.000,00 €