Dades Generals

Adreça: Plaça El Firal, 23

17174 SANT FELIU DE PALLEROLS

Telèfon: 972 44 40 11

Fax: 972 44 44 22

Correus electrònics:

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:

OFICINES:

De Dilluns a divendres de 9h del matí a 3h de la tarda.

SECRETARIA:

Dilluns de 9h del matí a 2h del migdia.

URBANISME:

Dilluns i dijous de les 8h del matí a les 3h de la tarda.

Dimarts de 3h de la tarda a 8h del vespre.

REGISTRE CIVIL:

De Dilluns a divendres de 9h del matí a 3h de la tarda.

JUTJAT DE PAU:

Cada dimecres a partir de les 10h del matí.