Juntes de govern

Composició

Joan Casas i Carreras – Alcalde. Hisenda, Sanitat i Benestar Social

Fèlix Castanyer i Santanach – PDECAT – 1r .Tinent d’alcalde. Urbanisme, Obres Brigada Municipal i Ensenyament

Cristina Solà i Hernandez – PDECAT – Regidora. Turisme, Agricultura i Medi Ambient

Eva Briceño i Muñoz – PDECAT – Regidora. Esports i Joventut

 

Competències

Assistència a l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions.

Les atribucions que l’alcalde o un altre òrgan municipal li deleguin i les que li atribueixen les lleis.