Juntes de govern

Composició

Artur Colomer Buchner – Alcalde. Regidories Cultura, Esports i Joventut

Enric Colom Serrat – Units per Sant Feliu – ERC-AM – 1r .Tinent d’alcalde. Regidor. d’Urbanisme i Ensenyament

Carles Font Vila – Units per Sant Feliu – ERC-AM – 2n Tinent d’Alcalde Regidor. Serveis Municipals, Benestar i Salut

Judit Martra Serrat – Units per Sant Feliu – ERC-AM Regidora d’Economia i Hisenda

Francesc Prat Vilalta – Units per Sant Feliu ERC-AM – Regidor de Medi Ambient, Món Rural, Indústria, Comerç i Turisme

Competències

Assistència a l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions.

Les atribucions que l’alcalde o un altre òrgan municipal li deleguin i les que li atribueixen les lleis.