Deixalleria mòbil

A aquests apartats podreu trobar tota la informació de la deixalleria:

Deixalleria Mòbil Comarcal

ComarcalLa Deixalleria Mòbil és un servei gratuït a disposició de tots els ciutadans que facilita la selecció de les deixalles domèstiques i apropa el servei de Deixalleria Comarcal a cada poble.Consisteix en un camió que s’instal·la periòdicament a tots els municipis i que pot recollir les deixalles selectives i especials que generem.

A la Deixalleria Mòbil hi podem portar:

 • Bateries
 • Fluorescents
 • Piles
 • Aerosols
 • Olis Vegetals
 • Pintures
 • Olis minerals
 • Radiografies
 • Dissolvents
 • Tòners
 • Tèxtil
 • Sabates
 • Ferralla electrònica
 • Ferralla

RECORDEU QUE:

 • Totes les deixalles s’han de dipositar dins els contenidors corresponents. No deixeu materials a fora.
 • No es poden dipositar a la Deixalleria Mòbil, deixalles procedents d’activitats econòmiques, comerços, indústries, tallers, etc.
 • No es poden deixar mobles vells i trastos voluminosos, que cal gestionar a través del servei de recollida trucant a l’ajuntament.
 • Cal mantenir la Deixalleria Mòbil en bones condicions de netedat i ordre.

Calendari Servei Deixalleria Mòbil 2017