Deixalleria mòbil

Deixalleria mòbil i recollida de materials voluminosos
SANT FELIU DE PALLEROLS 2021

Aquest document és vigent pel període indicat. Podeu trobar el document actualitzat a www.consorcisigma.org

RECOMANACIONS PER A L’ÚS DE LA DEIXALLERIA MÒBIL:

La deixalleria mòbil és un servei gratuït a disposició de tots els ciutadans que facilita la selecció de les deixalles domèstiques i apropa el servei de la Deixalleria Comarcal a cada poble.
Consisteix en un camió que s’instal·la periòdicament als municipis i que pot recollir les deixalles selectives i especials que generem.
Recordeu que:
– Totes les deixalles s’han de dipositar dins els contenidors corresponents. No deixeu materials a fora.
– No es poden dipositar a la Deixalleria Mòbil deixalles procedents d’activitats econòmiques, comerços, indústries, tallers, etc.
– No es poden deixar mobles vells i trastos voluminosos, que cal gestionar a través del seu servei de recollida.
– Cal mantenir la Deixalleria Mòbil en bones condicions de netedat i ordre.

RECOMANACIONS PER L’ÚS DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE MATERIALS VOLUMINOSOS:

– No es recolliran residus d’origen industrial o comercial sota cap concepte. Es podrà donar el servei a un cost estipulat per l’empresa. (Fora de l’horari estipulat)
– No es recolliran els materials de particulars procedents de desembaràs de locals, cases o pisos, o de neteja dels mateixos.
– Els materials recollits seran voluminosos de difícil transport pels particulars, com poden ser mobles, electrodomèstics, trastam vell, entre d’altres. No es recolliran materials petits, ni residus líquids, ni altres tipus de residus com ara runes o restes vegetals. Tampoc es recolliran els residus especials domèstics (fluorescents, pneumàtics, bateries, piles, pintures, dissolvents, olis minerals/vegetals, medicaments i cosmètics, fitosanitaris…) que cal dur a les Deixalleries per part del particular.
– Tampoc es recolliran els materials valoritzables com paper-cartró, ampolles i envasos de vidre, i els envasos lleugers (envasos de plàstic i de llauna, tetrabrics, llaunes d’alumini…) que el particular ha de dipositar dins els contenidors de recollida selectiva situats als carrers de color blau, verd i groc respectivament.
– Els materials voluminosos s’hauran de treure al carrer la nit abans del dia de la recollida o abans de les 8 del matí del mateix dia.
– Els dies festius no hi ha recollida i es salta la recollida estipulada en aquests dies quan es tracti d’una recollida setmanal, però quan es tracti d’una recollida quinzenal s’assigna un dia alternatiu.

Deixalleria Mòbil Comarcal

ComarcalLa Deixalleria Mòbil és un servei gratuït a disposició de tots els ciutadans que facilita la selecció de les deixalles domèstiques i apropa el servei de Deixalleria Comarcal a cada poble.Consisteix en un camió que s’instal·la periòdicament a tots els municipis i que pot recollir les deixalles selectives i especials que generem. A la Deixalleria Mòbil hi podem portar:

 • Bateries
 • Fluorescents
 • Piles
 • Aerosols
 • Olis Vegetals
 • Pintures
 • Olis minerals
 • Radiografies
 • Dissolvents
 • Tòners
 • Tèxtil
 • Sabates
 • Ferralla electrònica
 • Ferralla

RECORDEU QUE:

 • Totes les deixalles s’han de dipositar dins els contenidors corresponents. No deixeu materials a fora.
 • No es poden dipositar a la Deixalleria Mòbil, deixalles procedents d’activitats econòmiques, comerços, indústries, tallers, etc.
 • No es poden deixar mobles vells i trastos voluminosos, que cal gestionar a través del servei de recollida trucant a l’ajuntament.
 • Cal mantenir la Deixalleria Mòbil en bones condicions de netedat i ordre.

Calendari Servei Deixalleria Mòbil 2021

Calendari Servei Deixalleria Mòbil 2021