Centre de Serveis per a la Gent Gran La Salut

Centre DiaCENTRE DE SERVEIS PER A LA GENT GRAN LA SALUT

Plaça Ca les Hermanes, 1

Telf. 972 44 45 64

c/e: la-salut@la-salut.cat

DIRECTOR TÈCNIC:

  • Salvador Vilar Subiràs

RESPONSABLE HIGIÈNIC-SANITARI:

  • Dolors Domènech Costa

GEROCULTORES:

  • Gemma Nebot Rigat
  • Natàlia Barret Güell
  • Montse Vilalta Casas

TÈCNICS D’ATENCIÓ DIRECTA

EDUCADORA SOCIAL:

  • Heide Müller

MONITORA/ANIMADORA D’ACTIVITAT FÍSICA:

  • Joaquima Casas Carreras

SERVEI DE SUPORT D’ADMINISTRACIÓ:

  • Manel Turon Estartús

 

CONSORCI D’ACCIÓ SOCIAL DE LA GARROTXA

TREBALLADORA SOCIAL:

Esther Vilarrasa

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS

SERVEI DE NETEJA