Aprovació bases i convocatòria del procés de selecció d’un tècnic de gestió econòmica (grup A1)

Obert el termini d’inscripció pel procés selectiu de la plaça d’un tècnic de gestió econòmica (grup A1) en règim de funcionari interí i per la constitució d’una borsa de treball a l’Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols.

Per Decret d’Alcaldia número 2020DECR0000216 de 3 de juliol de 2020 s’han aprovat les bases i convocatòria del procés de selecció per a la selecció d’un tècnic de gestió econòmica (grup A1) de l’Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols, en règim de funcionari interí i per la constitució d’una borsa de treball.

BASES PROCÉS SELECCIÓ