ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA DEL CASAL DE LA GENT GRAN SANT MARC

EL CASAL DE LA GENT GRAN SANT MARC INFORMA:

Invitació i convocatòria molt important

Benvolgudes sòcies i socis:
Als Estatuts del nostre Casal, i referent a la Junta Directiva, al capítol II, article 5, s’hi llegeix:

L’elecció dels membres de la Junta es realitzarà per un període de tres anys. Tots els càrrecs directius són reelegibles.

Tenint en compte doncs que es compleix el període de la Junta Actual, s’ha de formar una NOVA JUNTA. Els interessats poden presentar la seva candidatura, des del dia 8 fins el 15 d’aquest actual mes de març. El termini de presentació acabarà el dia 15 a les 8 del vespre, i es poden entregar a qualsevol membre de la Junta Actual.

El dia 18 es farà la proclamació de candidatures i s’exposarà públicament.

I el diumenge 24 de març celebrarem l’Assemblea General Ordinària i tot seguit l’Assemblea General Extraordinària. Es votaran les candidatures presentades, es farà l’escrutini i es proclamaran els resultats.

Per apuntar-se a l’Assemblea i al dinar (gratuït per als socis), hi ha temps fins el dijous 21 de març, a l’Ajuntament. Ens permetem insistir en la importància d’aquesta Assemblea, i us demanem amb gran interès la vostra assistència.

– del 8 al 15 de març: presentació de candidatures
– 18 de març: proclamació de candidatures i exposició pública
– 24 de març: assemblees general ordinària i extraordinària

– Ordre del dia de l’Assemblea Ordinària:
1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’Acta anterior
2.- Aprovació, si correspon, del balanç i estat de comptes del Casal
3.- Informació de la Junta
4.- Torn obert de paraula

– Ordre del dia de l’Assemblea Extraordinària:
1.- Lectura del procés electoral
2.- Informació i detall de les candidatures presentades
3.- Votació, si s’escau, de les candidatures
4.- Proclamació de la nova Junta del Casal Sant Marc.

ASSEMBLEA GENERAL 2019-001