Bases reguladores especifiques de les subvencions a les activitats econòmiques del municipi de Sant Feliu de Pallerols en motiu del COVID-19

El Ple de l’Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols, en sessió extraordinària celebrada el passat 18 de juny de 2020, va aprovar les bases especifiques reguladores de la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a activitats econòmiques de la ciutat d’Olot amb motiu de la situació generada per el Covid-19.

Bases reguladores

(pendent de convocatòria)