CAMPANYA DE NADAL 2017-2018 “COMPRAR A SANT FELIU TÉ PREMI“

BASES DE LA CAMPANYA DE NADAL 2017-2018

“ COMPRAR A SANT FELIU TÉ PREMI “

PROMOCIÓ COMERÇ I TURISME DE SANT FELIU DE PALLEROLS

 

1.- DESCRIPCIÓ DE LA CAMPANYA

 L’ATIC de Sant Feliu de Pallerols posa en marxa la present Campanya amb l’objectiu de premiar la fidelitat de clients i consumidors dels comerços de Sant Feliu de Pallerols. Es tracta d’una iniciativa de suport a l’activitat econòmica dels establiments comercials i turístics del nostre municipi.

L’eix fonamental de la Campanya és la realització d’un sorteig amb 6 premis valorats amb 2.000 € per gastar en productes i serveis dels establiments comercials i turístics adherits a la campanya.

 

2.- PREMI

 El sorteig de la Campanya consisteix en 6 premis de de diferents imports cadascun, que la persona guanyadora del premi haurà de gastar en productes i serveis de qualsevol dels establiments comercials adherits.

  • 1 Premi valorat en 600 € a gastar en: Comerços
  • 1 Premi valorat en 200 € a gastar en: Comerços
  • 1 Premi valorat en 400 € a gastar en: Indústria / Serveis
  • 1 Premi valorat en 200 € a gastar en: Indústria / Serveis
  • 1 Premi valorat en 400 € a gastar en: Bars i allotjaments rurals
  • 1 Premi valorat en 200 € a gastar en: Bars i allotjaments rurals

 

3.- ADHESIÓ A LA CAMPANYA

Els establiments comercials que vulguin participar en la campanya hauran de sol·licitar-ho expressament a l’ATIC: Mercè de Can Rata (Tlf. contacte 972 444 164).

La participació a la Campanya de promoció implica l’acceptació total de les Bases.

 

4.- BUTLLETES DE PARTICIPACIÓ

Es posaran a disposició dels establiments butlletes de participació numerades.

La compra mínima per entrar a la Campanya de Nadal són 5 talonaris (25 €).

Es lliuraran talonaris fins a acabar les existències.

Junt amb els talonaris es farà entrega dels cartells de la Campanya per identificar els establiments adherits.

En les butlletes, els establiments adherits hi hauran d’inserir el seu segell identificatiu.

Els titulars dels establiments participants, els seus cònjuges i familiars directes no podran ésser els premiats amb una butlleta del seu establiment però sí poden ésser els guanyadors de qualsevol altre establiment adherit.


5.- DISTRIBUCIÓ DE TIQUETS ALS CLIENTS PER LES SEVES COMPRES

Els establiments adherits distribuiran als clients per les compres realitzades, butlletes de participació. La durada de la campanya s’estableix entre el 1 de novembre al 15 de desembre de 2017, ambdós inclosos.

 

6.- SORTEIG

El sorteig es realitzarà el dia 8 de gener de 2018 a les 8 del vespre a l’Espai de Trobada de la Gent Gran i serà un acte públic. Una vegada coneguts els números premiats hi haurà un termini fins el dia 9 de febrer per tal que les persones premiades presentin les butlletes guanyadores. Transcorregut aquest termini sense que algun dels guanyadors s’hagi donat a conèixer, el sorteig automàticament quedarà caducat i no es repetirà.

Els números premiats es publicaran en cartells, webs i xarxes socials de l’Atic, Ajuntament i establiments col·laboradors.

 

7.- ACTE D’ENTREGA

L’acte d’entrega del premi es realitzarà en el lloc, dia i hora que oportunament s’indicarà. L’acte consistirà en fer lliurament a cada persona premiada d’uns tiquets de 10 € amb un import total d’euros segons el premi (de 600, 400 o 200 €) on hi figurarà també un llistat de tots els establiments participants a la Campanya. Els tiquets corresponents es podran presentar a l’ATIC per tal que siguin reemborsats en la seva totalitat a l’establiment on ha estat gastat. I així successivament fins arribar a la quantitat d’euros del premi.

L’ATIC de Sant Feliu de Pallerols es reservarà el dret a difondre el nom i/o imatge del guanyador/a pels mitjans o maneres de comunicació que crea convenient, durant el temps que consideri necessari i sense realitzar cap compensació als mateixos. El nom i imatge del guanyador podrà ser publicat on l’ATIC estimi convenient.

 

8.- TERMINI PER REALITZAR LES COMPRES AMB ELS TIQUETS

Les compres es realitzaran en els establiments participants a la Campanya de promoció comercial, segons el llistat que es facilitarà, fins el dia 13 de maig de 2018. La persona guanyadora podrà realitzar les seves compres a qualsevol d’aquests establiments de la manera que ella decideixi.

A les presents Bases i Campanya li serà d’aplicació la legislació vigent al respecte. En tot el que no està previst, l’ATIC podrà resoldre o establir el criteri aplicable, inspirant la solució a l’esperit de la Campanya.

 

9.- TERMINI PER REEMBOSSAR ELS TIQUETS PELS ASSOCIATS

Els establiments associats que obtinguin el número premiat se’ls reemborsarà l’import gastat de la compra dels números.

Els associats podran reemborsar l’import dels tiquets premiats que s’hagin entregat al seu establiment a l’oficina de La Caixa de Sant Feliu de Pallerols del 14 al 18 de maig de 2018.


Sant Feliu de Pallerols, Octubre de 2017

 

Podeu accedir al cartell clicant AQUÍ