COBRAMENT TAXES MUNICIPALS I CONSUM AIGUA 2on SEMESTRE 201

 

US INFORMEM que a partir del mes de Febrer es posaran a cobrament els rebuts de les TAXES MUNICIPALS (Escombraries i TV Cable) i del CONSUM AIGUA POTABLE corresponents al 2on. Semestre 2015. Durant aquests dies s’han enviat les factures d’aigua.