COMPARTIM L’ESPERIT PESCALLUNES – Diagnòstic Comunitari

El passat dijous 7 de març es va presentar a Sant Feliu de Pallerols el diagnòstic comunitari elaborat pel Consorci d’Acció Social de la Garrotxa.

En aquesta trobada amb el veïnat del poble es va donar a conèixer allò que s’havia recollit a través d’entrevistes o trobades amb diferents persones i entitats que van ajudar a donar una visió del poble en l’actualitat. Aspectes com la relació entre veïns i veïnes, el paper i la situació de les associacions del poble, aquells serveis dels què disposa sant Feliu i la seva relació o les activitats que s’hi fan varen ser algunes de les explicacions que es varen presentar.

La trobada veïnal, però, va anar una mica més enllà. A les persones participants se’ls va demanar si allò que havíem recollit o percebut les persones que havien fet aquestes entrevistes corresponia a la realitat.

A grans trets les persones es  varen sentir identificades amb el que allà s’explicava. A més, també es va compartir amb els assistents les propostes, que havien fet la gent del poble, per a portar a terme dins de cada temàtica.

Per acabar la presentació es va demanar que les persones que eren a la sala puntuessin i ajudessin a prioritzar quins dels àmbits era més important començar a treballar a sant Feliu. Per una majoria considerable es va optar per iniciar el treball amb les entitats ja que és un puntal del poble. Com a segona proposta les activitats que s’hi fan també es va considerar important.

Tot i això es va deixar clar als veïns i veïnes que es treballarà també les relacions veïnals i altres aspectes dels que han sorgit al diagnòstic.

Aquest diagnòstic estarà disponible a l’Ajuntament així com els plafons de la presentació per a totes les persones que no varen poder participar de la trobada veïnal.