COMUNICAT SOBRE LA FASE D’ALERTA DEL PLA D’ACTUACIÓ PER EMERGÈNCIES ASSOCIADES A MALALTIES TRANSMISSIBLES AMB POTENCIAL ALT RISC

Què significa la fase d’ALERTA?

El pla s’activa en la fase d’alerta quan l’Organització Mundial de la Salut té constància d’un nombre de casos igual o superior a 350 per cada 100.000 habitants i hi ha un perill de col·lapse del sistema sanitari, alarma social o una alta incidència de baixes laborals, que implica la necessitat d’establir mesures per assegurar la resta de serveis imprescindibles per al funcionament de la societat.

Qui lidera l’estratègia general des del punt de vista sanitari?

El Departament de Salut és qui lidera l’estratègia general mitjançant l’aplicació de les directrius de l’Organització Mundial de la Salut.

Des del punt de vista de la gestió de l’emergència, aquest Pla d’actuació del PROCICAT contempla un Comitè de Direcció integrat pels/per les titulars del Departament de Salut i del Departament d’Interior. Al mateix temps, però, es contempla en tot moment:

– El criteri i opinió d’experts.

– Les actuacions que es duguin a terme a nivell internacional (per a l’homogeneïtzació d’actuacions i igualtat dels drets dels ciutadans).

– El principi de proporcionalitat en funció de la situació i la seva evolució.

En què consisteixen les mesures preventives que avui han dictat des del Departament de Salut?

Els esdeveniments esportius, professionals i no professionals, que se celebrin a Catalunya es faran a porta tancada, excepte aquells en què hi participin menors d’edat, que podran anar acompanyats.

Se suspenen o s’ajornen les activitats col·lectives en espais tancats o oberts que impliquin una concentració superior a 1.000 persones. En els casos en què aquestes activitats es desenvolupin en espais amb aforament inferior a les 1.000 persones, es podran celebrar únicament si només s’ocupa un terç de l’aforament màxim autoritzat, amb l’objectiu de garantir un espai de separació adequat entre els participants.

Aquestes mesures de restricció s’apliquen a espectacles públics, recreatius i d’oci, activitats culturals, religioses o similars, amb independència que siguin ofertes per un titular, explotador o organitzador públic o privat.

El Departament d’Educació insta a suspendre tota activitat que organitzin els centres educatius del Departament o qualsevol altre que no sigui lectiva o curricular, que es faci fora del centre i que impliqui professorat, personal no docent o alumnat de diversos centres simultàniament.

Les sortides lectives que impliquin personal o alumnat d’un sol centre es podran mantenir. Aquesta mesura de suspensió té efectes sobre fires, trobades, cantades, certàmens, etc.

Les pràctiques en centres sanitaris i sociosanitaris dels alumnes que estan cursant formació professional queden suspeses. Aquesta suspensió afecta també l’activitat d’alumnes d’ESO i Batxillerat que fan plans de diversificació curricular en hospitals o residències de gent gran, com els projectes singulars, els programes d’aprenentatge i servei o de voluntariat.

També es suspèn l’activitat docent que s’ofereix als centres hospitalaris per a infants amb ingressos perllongats -el que es coneix com a les aules hospitalàries- amb la finalitat de reduir al màxim l’entrada de persones forànies als hospitals i hospitals de dia.

Com podem auto-protegir-nos del contagi?

– Rentant-se sovint les mans amb aigua i sabó o solucions alcohòliques.

– Tapar-se la boca i el nas amb la cara interna del colze en tossir o esternudar i rentant-te les mans de seguida.

– Evitar compartir menjar, estris o altres objectes sense netejar-los degudament.

Si cal estar confinat/da a casa, què hem de fer?

Aïllar-se a casa amb símptomes lleus, per indicació mèdica és una responsabilitat que té la ciutadania per evitar el contagi d’amics i veïns. En el cas que estigueu aïllats, no oblideu seguir les recomanacions específiques que us hagi indicat el professional sanitari per a vosaltres, el vostre cuidador i la família que viu amb vosaltres.

Canal informatiu de la Generalitat, Departament de Salut: http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/