Convocatòria de subvencions a projectes singulars, la Xarxa d’Ateneus Cooperatius i projectes aracoop, per al foment de l’economia social i del cooperativisme

Us informem que en el DOGC del 9/10/18 (núm. 7722) es va publicar la Resolució 2273/18 per la qual s’obre la convocatòria de subvencions a projectes singulars, la Xarxa d’Ateneus Cooperatius i projectes aracoop per al foment de l’economia social i del cooperativisme, en l’exercici 2018.

 

La convocatòria preveu quatre línies:

 

  • Línia 1. Projectes singulars de promoció de l’economia social i la creació de cooperatives i societats laborals. Cada entitat sol·licitant només pot presentar un únic projecte singular en qualsevol dels dos eixos, A o B, d’aquesta línia. Igualment, i com a màxim, aquesta mateixa entitat pot participar com a entitat agrupada en un únic projecte de qualsevol dels dos eixos.

 

  • Línia 2. Xarxa d’ateneus cooperatius. Cada entitat sol·licitant només pot presentar un projecte d’ateneu cooperatiu, o projecte d’ateneu cooperatiu amb cercles cooperatius que ha d’abastar un únic territori.

 

  • Línia 3. Projectes aracoop, per donar suport a la continuïtat dels projectes que tenen un enfocament transversal i de suport a la Xarxa d’Ateneus Cooperatius, així com les accions de foment de l’ocupació i de creació de cooperatives i societats laborals.

 

  • Línia 4. Coordinació, promoció i difusió de projectes d’economia social i cooperativa. Les entitats beneficiàries d’aquesta línia no poden ser beneficiàries de les subvencions de les línies 1,2 i 3, ni tampoc en qualitat d’entitat beneficiària agrupada de les línies esmentades.

 

El termini per presentar el formulari de sol·licitud és de 15 dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC.

 

El formulari de sol·licitud s’ha de presentar exclusivament per via electrònica segons el model normalitzat que trobareu a la plataforma EACAT (http://www.EACAT.cat), al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat/ca/inici), i /o a l’apartat tràmits web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat).

 

Us adjuntem la convocatòria i l’Ordre de Bases:

Convocatòria 2273-18

Ordre Bases-1