Deixalleria mòbil 2021

Us informem de les properes dates d’instal·lació de la deixalleria mòbil en el nostre municipi durant aquest 2021:

  • 22 d’octubre – De 10:00 h. a 18:00 h. – Aparcament del Soler
  • 30 i 31 de desembre – Avgda. Vall d’Hostoles / Carrer Sant Sebastià

A la Garrotxa hi ha tres deixalleries mòbils que s’instal·len diàriament a diferents indrets dels municipis de la comarca, amb l’objectiu d’acostar i facilitar al ciutadà la selecció dels residus especials. Estan en funcionament al llarg de tot l’any i hi pot accedir qualsevol ciutadà.

RECOMANACIONS PER A L’ÚS DE LA DEIXALLERIA MÒBIL:

La deixalleria mòbil és un servei gratuït a disposició de tots els ciutadans que facilita la selecció de les deixalles domèstiques i apropa el servei de la Deixalleria Comarcal a cada poble.
Consisteix en un camió que s’instal·la periòdicament als municipis i que pot recollir les deixalles selectives i especials que generem.
Recordeu que:
– Totes les deixalles s’han de dipositar dins els contenidors corresponents. No deixeu materials a fora.
– No es poden dipositar a la Deixalleria Mòbil deixalles procedents d’activitats econòmiques, comerços, indústries, tallers, etc.
– No es poden deixar mobles vells i trastos voluminosos, que cal gestionar a través del seu servei de recollida.
– Cal mantenir la Deixalleria Mòbil en bones condicions de netedat i ordre.

Més info: http://www.consorcisigma.org/serveis/residus-i-neteja-viaria-olot-garrotxa/