INFORMACIÓ TALL DE CARRETERA PER TREBALLS DE MILLORA A SALES DE LLIERCA

La Diputació de Girona ens informa dels treballs que, durant els propers dies, portaran a terme per millorar la regularitat de l’afermat de diverses carreteres de la seva titularitat. Per realitzar aquestes millores, s’han de tallar les carreteres, ja que no és possible fer-ho amb trànsit alternatiu, atès que la carretera és força estreta.

La carretera afectada a la Garrotxa és la:
GIV-5236 a Sales de Llierca, del 4 al 5 de març de 2019.

Aquesta previsió podrà ser alterada per motius meteorològics.