L’Ajuntament continua amb la renovació de lluminàries de l’enllumenat públic

Aquestes darreres setmanes s’han efectuat millores en 20 punts de llum del quadre EP4 Valls, que és el quadre de major consum del municipi, donat que porta una gran part del nucli antic i carrers del sector sudest i també en 5 punts del quadre Q7 Ctra.-Cementiri.

L’Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols va començar des del primer dia a posar en pràctica les accions proposades al PAES (Pla d’acció per a l’energia sostenible), que permetrà arribar a l’objectiu de reduir un 20% les emissions de CO2 l’any 2020.

Aquestes actuacions donen continuïtat a les accions que ja es van fer en anys anteriors com la reducció de consum en altres punts de l’enllumenat públic, o un sistema solar tèrmic al camp de futbol, amb estalvis tant de consum energètic com econòmic.

Tots aquests carrers on s’ha actuat tenien lluminàries de tipus clàssica amb làmpada de 100 W de VSAP amb lames que la protegeixen, sense reflector, pel que el FHS es troba sobre els 15%, però la seva eficiència lumínica és reduïda.

Les noves les lluminàries instal·lades són de tipus LED de 60W regulables amb reducció de nivell durant la nit.

La llum que emeten és de color àmbar, amb una tonalitat similar al VSAP i té una menor incidència ambiental amb les espècies nocturnes que els LED de tonalitats més blanques.

Aquesta actuació suposarà un estalvi anual de 8.344 kWh, que representa deixar d’emetre 4,01 tn de CO2 i també un estalvi econòmic de 1.501,92€.

La Diputació de Girona ha subvencionat aquestes actuacions dins del programa Del Pla a l’acció –L3 d’eficiència energètica, per lluitar contra el canvi climàtic de les anualitats 2020 i  2021 amb 4.414,66€.