L’Ajuntament disposarà d’una instal·lació fotovoltaica d’autoconsum compartit a l’Escola Bressol “Petits Pescallunes”

Aquestes darreres setmanes s’ha muntat la instal·lació solar fotovoltaica d’autoconsum que donarà servei l’edifici de l’escola bressol on s’hi troba també la biblioteca.

A més, permetrà en un futur proper la interconnexió amb l’edifici de ca les Hermanes i més endavant amb el de l’Ajuntament, el que permetrà poder tenir els tres equipament amb un sol subministrament i aprofitar millor el grau d’autosuficiència.

Aquesta instal·lació de l’escola està format per un camp generador de 20.800 Wp constituït per 52 mòduls de 400 Wp col·locats a les tres cobertes planes de l’edifici.

Disposa d’un inversor trifàsic de 17,5 kW, que transforma el corrent continu dels mòduls a corrent altern, amb dues entrades per a cada grup de mòduls.

Aquesta instal·lació funcionarà amb els nous sistemes que permet el  RD 244/2019, que és el mode d’autoconsum amb  compensació d’energia, on l’energia generada que no s’autoconsumeix en el mateix moment a l’edifici és injectada a la xarxa elèctrica per tal que la consumeixin els veïns més propers a aquesta instal·lació.

Aquests kWh excedents seran compensats per  la comercialitzadora elèctrica en la factura mensual de l’edifici, en la part corresponent al cost de l’energia que s’ha obtingut de la xarxa en els moments on el consum ha estat superior a la generació o durant les nits.

Aquesta instal·lació està telegestionada, pel que es pot seguir el funcionament i evolució del percentatge d’autoconsum i altres paràmetres.

Aquesta instal·lació podrà generar uns 26.000 kWh a l’any i  l’edifici té un consum anuals d’uns 18.000 kWh. D’aquest kWh s’estima que uns 10.360 kWh es podran autoconsum en el mateix moment a l’edifici, suposant un estalvi directe d’uns 1.736,57€. I pels 15.640 kWh que s’injectaran a la xarxa, permetran una compensació d’uns 1.800€/any, pel que l’estalvi total serà d’uns 3.537,44 €.

Per tant aquesta instal·lació generarà 26.000 kWh d’electricitat renovable i evitarà l’emissió de 12,51 tn de CO2

El cost de la instal·lació ha estat de 44.409,77€, donat que inclou els treballs d’interconnexió amb els altres edificis i que ha s’ha finançat amb 15.000€ del Programa del Pla a l’Acció – Línia 5 de la Diputació de Girona, per efectuar accions per lluitar contra el canvi climàtic, la implantació de les energia renovables i eficiència energètica, incloses en el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible, que té com a objectiu reduir les emissions dels gasos d’efecte hivernacle i que forma part d’un seguit d’actuacions que porta a terme l’Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols per millorar l’eficiència energètica dels seus equipaments. També he rebut un suport per part de la Generalitat de Catalunya dins els Pla d’Únic d’Obres i Serveis.