Modificació Calendari Fiscal 2020

El passat 14 de març es publicava en el BOE el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declarava l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, disposant-se la suspensió dels terminis administratius en tot el sector públic mentre es trobi vigent el Reial decret o, en el seu cas, les pròrrogues d’aquest.

Posteriorment, el 18 de març es publicava en el BOE el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, el qual incloïa en el seu article 33 l’ampliació de terminis en l’àmbit tributari.

En aquest context, es torna imprescindible que les diferents Administracions Públiques, incloses les Administracions Locals, adoptin mesures urgents, tendents, d’una banda, a garantir la seguretat sanitària i laboral dels seus empleats públics, i per un altre, a mitigar l’efecte de la pandèmia en la societat i els seus ciutadans, especialment en els col·lectius més vulnerables.

Per aquesta raó, i de manera similar a les mesures preses per l’Estat i la Generalitat, resulta aconsellable modificar els terminis amb els quals compta el contribuent d’aquesta Entitat i que es troben recollit al Calendari Fiscal d’aquest exercici, per afavorir l’exercici dels seus drets i el compliment de les seves obligacions.

I és que, l’evolució temporal i geogràfica del brot de COVID-19, justifiquen la necessitat de contribuir a pal·liar aquestes circumstàncies excepcionals per fer front a l’impacte econòmic i social d’aquesta crisi, prenent aquesta mesura.

modificacio calendari fiscal-0001