RESULTAT DEL SORTEIG DE LA CAMPANYA DE NADAL 2018-2019 “Comprar a Sant Feliu té premi”

El resultat del Sorteig de la Campanya de Nadal “Comprar a Sant Feliu té premi” ha estat el següent:

1er Premi de 800€

Nº premiat: 00465

Establiment: Mima’t

2on Premi de 300€

Nº premiat: 3.370

Establiment: Jaume Pagès Gorgals

3er Premi de 100€

Nº premiat: 7.996

Establiment: Queviures Can Bosch

Hi haurà un termini de 15 dies per tal que les persones premiades presentin les butlletes guanyadores.

Transcorregut aquest termini sense que algun dels guanyadors s’hagi donat a conèixer, el sorteig automàticament quedarà caducat i se’n farà un de nou.