RESULTAT FINAL DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA PROVISIÓ D’UNA PLAÇA VACANT DE PEÓ DE BRIGADA D’OBRES I SERVEIS

ANUNCI


Adjuntem resultat final del procés selectiu, mitjançant concurs d’oposició, per a la provisió d’una plaça vacant de peó de brigada d’obres i serveis, en règim de personal laboral fix i per a la constitució d’una borsa de treball i proposta de nomenament.

En relació a la convocatòria del procés selectiu, mitjançant concurs d’oposició, per a la provisió d’una plaça vacant de peó de brigada d’obres i serveis de l’Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols i, segons l’acta emesa pel tribunal qualificador de 23 de març de 2018:

Cliqueu AQUÍ

Podeu veure la informació també al tauler d’anuncis de la pàgina web de l’ajuntament