SESSIÓ ORDINÀRIA DE PLE DE L’AJUNTAMENT

US INFORMEM que dijous dia 25 d’Octubre de 2018, a les 9 del vespre a la Sala de Plens de l’ajuntament tindrà lloc la Sessió Ordinària de Ple de l’ajuntament per tractar els assumptes que s’indiquen a continuació.

ORDRE DEL DIA:

1.- APROVACIO DE LES ACTES ANTERIORS
Acta 1032-000003-2018 (X2018000493)
Acta 1032-000004-2018 (X2018000580)

2.- DESPATX OFICIAL

3.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA
3.1.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia dictats des del 23/07/2017 al 22/10/2018, números 2018DECR000325 A 2018DECR000451

4.- PROPOSTES D’ACORD
4.1.- Proposta d’acord per donar compte del Període Mig de Pagament (PMP) del segon trimestre de l’exercici 2018
4.2.- Proposta d’acord donar compte de l’execució trimestral del pressupost corresponent al segon trimestre de l’exercici 2018
4.3.- Proposta d’acord donar compte de l’execució trimestral del pressupost corresponent al tercer trimestre de l’exercici 2018
4.4.- Proposta d’acord per donar compte del Període Mig de Pagament (PMP) del tercer trimestre de l’exercici 2018

5.- FORA DE L’ORDRE DEL DIA

6.- MOCIONS
6.1.- Moció d’UxSP-ERC-AM Proposta d’acord per l’aprovació de la moció per la defensa de les institucions catalanes i les llibertats fonamentals
6.2.- Moció Equip de Govern Proposta d’acord per l’aprovació de la defensa de les Institucions catalanes i les llibertats fonamentals

7.- ASSUMPTES DE TRÀMITS

8.- PRECS I PREGUNTES

 

El Ple serà retransmès en directe per TV Sant Feliu.

ESCUT AJUNTAMENT