S’OBRE EL TERMINI PER SOL·LICITAR L’AJUD A LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES QUE S’HAN VIST AFECTADES PER LA CRISI DEL COVID-19

Aquest proper dilluns dia 31 d’agost s’obre el termini de presentació de sol·licituds per la línia de subvencions aprovada per l’Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols per ajudar a les activitats econòmiques que s’han vist afectades per la crisi de la COVID-19.

Amb aquesta iniciativa, es vol donar suport als responsables d’aquestes activitats que s’han vist obligades a tancar per la COVID i contribuir a garantir-ne la seva continuïtat.

Els ajuts consisteixen en una subvenció de 500€, compatibles amb altres ajudes. Els ajuts es concediran per ordre de presentació. Se subvenciona la despesa de l’activitat que s’ha hagut de seguir fent de forma imprescindible i inajornable malgrat el tancament de l’activitat, com ara subministraments de llum, aigua, gas, lloguers, telèfon, gestories, salaris i seguretat social (quotes d’autònoms) i quotes de préstecs.

El compliment dels requisits s’ha d’acreditar de FORMA TELEMÀTICA i mitjançant els MODELS NORMALITZATS de declaracions responsables que inclouen les bases i la presentació de la documentació acreditativa quan així es sol·liciti.

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA A LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES DE SANT FELIU DE PALLEROLS AMB MOTIU DE LA SITUACIÓ GENERADA PEL COVID-19 CAT

BASES QUE TIENEN QUE REGIR LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DE CONCURRENCIA COMPETITIVA A LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE SANT FELIU DE PALLEROLS CON MOTIVO DE LA SITUACIÓN GENERADA POR EL COVID-19

 

FORMULARIS:

Cal omplir els models annexos a les Bases, SIGNAR‐LOS TOTS i convertir‐los PDF o a qualsevol altre format NO EDITABLE:

Els podeu descarregar clicant els enllaços:

Models normalitzats de sol·licitud, justificació i representació (FORMAT EDITABLE)

Models normalitzats de sol·licitud, justificació i representació (FORMAT NO EDITABLE)

Juntament amb tota la documentació justificativa escanejada presentar‐ho per la seu electrònica mitjançant el tràmit INSTÀNCIA GENÈRICA.

 

TERMINI:

Aquest dilluns 31 d’agost s’inicia el termini per a la presentació de sol·licituds i finalitza el dimecres dia 30 de setembre de 2020.