Subvenció actuacions del catàleg de Serveis de Dipsalut 2020

Durant l’any 2020, amb el suport de Dipsalut, l’Ajuntament ha pogut finançar part de la despesa de les diferents actuacions dins del catàleg de Serveis de Dipsalut, amb un ajut de 6.394,57€. Les actuacions escollides dins del catàleg van ser les següents:

– Pt01. Programa de suport a la gestió i control d’instal·lacions d’alt risc per a la transmissió de legionel·losi.
– Pt02. Programa de suport a la gestió i control d’instal·lacions de baix risc per a la transmissió de legionel·losi.
– Pt03. Programa de suport a la gestió municipal directa dels abastaments d’aigua de consum humà.
– Pt04. Programa d’avaluació i control de la qualitat de l’aigua a l’aixeta del consumidor.
– Pt05- Programa de control de piscines privades d’ús públic.
– Pt06. Programa de suport a la gestió del risc derivat de les piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal.
– Pt09. Programa de suport a la gestió del risc derivat de les sorreres infantils.
– Més les actuacions que va determinar el tècnic responsable per assegurar la salubritat de les instal·lacions municipals, en aquest cas “determinació de radioactivitat en aigua d’abastament”.