Subvenció Campanya Pla a l’acció 2020-2021 – Línia 1 2021 – Diputació de Girona

L’ajuntament de Sant Feliu de Pallerols es va adherir al pacte d’alcaldes de l’1 de març de 2012 on tots els signants es comprometien a adoptar el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més d’un 20%  per a l’any 2020 mitjançant la redacció i execució de plans d’acció per a l’energia sostenible  (PAES) a favor de  les fonts d’energia renovables i tecnologia de  millora de l’eficiència energètica.

Seguint aquest compromís l’ajuntament va redactar el Pla d’acció per a l’energia sostenible del municipi.

Les accions previstes s’han anat desenvolupant amb l’ajuda de la Diputació de Girona.

Amb l’objectiu d’analitzar tots els subministres i prendre les mesures correctores es va implantar l’any 2018 el sistema de comptabilitat energètic, el qual l’ajuntament, amb el suport de la Diputació de Girona, ha pogut finançar part de la despesa de la comptabilitat energètica i control dels subministraments elèctrics de l’any 2021, amb un ajut de 519,75€.