Subvenció Fons Cooperació Econòmica i Cultural 2022 de Diputació de Girona – Despeses Culturals

Aquest any 2022, amb el suport de la Subvenció del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2022 de Diputació de Girona, l’Ajuntament ha pogut finançar part del cost de les activitats culturals i actuacions amb un ajut de 9.055,05 €.