Subvenció Fons Cooperació Econòmica i Cultural – Despeses Culturals

Aquest any 2021, amb el suport de la Diputació de Girona, l’Ajuntament ha pogut finançar part de la despesa de les activitats de caràcter cultural, amb un ajut de 9.055,05€.