Subvenció Fons de Cooperació Econcòmica i Cultural 2021 – Actuacions en camins

Aquest any 2021, amb el suport de la Diputació de Girona, l’Ajuntament ha pogut finançar part de la despesa de les obres de millores en el paviment del pont que forma part del camí del cementiri de Sant Iscle de Colltort, amb un ajut de 1.400,00€.