SUBVENCIÓ PER ACTUACIONS EN CAMINS RURALS

L’Ajuntament va demanar una subvenció a la Diputació per actuacions en camins rurals.

La intervenció ha consistit en actualitzar i revisar el Pla de Prevenció d’Incendis del municipi.

El cost total de l’actuació és de 1.376,76 € i l’ajut atorgada per la Diputació és de 1239,08 €.