Subvenció per al desenvolupament d’actuacions de conservació del patrimoni natural per a consorcis gestors d’espais d’interès natural – Diputació de Girona

Amb el suport de la Diputació de Girona, l’Ajuntament ha pogut finançar part de la despesa del Projecte d’eradicació de nuclis prioritaris de plantes exòtiques invasores a la xarxa fluvial del municipi, amb un ajut de 9.001,24€.

El projecte ha permès efectuar una intervenció completa sobre els rodals de bambú i Buddleja de la subconca de la riera de Sant Miquel de Pineda, si bé en el cas de Buddleja resta pendent algun exemplar isolat a l’entorn de Mas Franch, ubicats tant als jardins com a la llera.

També es considera que ha estat exhaustiva la intervenció sobre Yucca i Trachycarpus, en aquest cas centrada al nucli urbà i rodalies.