Subvenció per al foment de l’activitat física i l’esport

L’Ajuntament ha continuat amb la construcció dels nous vestidors de la piscina municipal que ja disposa de sis obertures complertes totalment instal·lades a les façanes laterals,  i una nova porta i dues obertures a la façana del carrer Puig Alder. L’actuació ha estat parcialment finançada per la Diputació de Girona, a través d’una subvenció de 7.083,33€ concedida pel Servei d’Esports (Programa A3).