Subvenció Programa incentius a la mobilitat eficient i sostenible Programa MOVES II

L’AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS INSTAL·LA UN PRIMER PUNT DE RECÀRREGA PÚBLIC PER A VEHICLES ELÈCTRICS

A final d’aquest mes de setembre s’ha instal·lat un punt de recàrrega de vehicle elèctric a la zona esportiva de carrer Puig d’en Sala.

Aquest punt de recàrrega de tipus semiràpid per a dues places d’aparcament, amb una potència màxima de 22 kW.

Aquest punt de recàrrega s’ha connectat a la instal·lació elèctrica del camp de futbol, que s’ha modificat per donar servei a aquest nou element.

El punt de recàrrega modula les càrregues per tal de no sobrepassar el màxim de terme de potència contractada en el subministrament.

El punt de recàrrega disposa d’un sistema d’accés de l’usuari, sense intervenció de terceres persones ni necessitat d’estar donat d’alta. Aquest accés s’ha de fer amb telèfon mòbil a través de l’app d’Electromaps. De moment no es farà pagar als usuaris pel seu ús.

L’estació de recàrrega recull la següent informació:

– Nombre de càrregues

– Temps de recàrrega

– Consum d’energia per recàrrega

– Identificació del vehicle

– Horari de recàrrega

– Tipus de càrrega

– Estat de l’estació: En recàrrega/en servei/ fora de servei

Aquesta informació es trametrà al gestor del punt de recàrrega i també a la web de l’ICAEN, per tal que els possibles usuaris puguin saber-ne l’estat. Per aquest motiu, el punt de recàrrega disposa d’un mòdem GPRS per a la comunicació via internet.

El cost de la instal·lació ha estat  de 10.688,33€ i ha estat finançat en 5.000€ pel Programa del Pla a l’Acció – Línia  2 de la Diputació de Girona, per efectuar accions per lluitar contra el canvi climàtic, la implantació de les energia renovables i eficiència energètica, incloses en el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible, que té com a objectiu reduir les emissions dels gasos d’efecte hivernacle.

També ha rebut el suport del Pla MOVES-II amb un import de 4.275,33€.

I forma part d’un seguit d’actuacions que porta a terme l’Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols per millorar l’eficiència energètica dels seus equipaments i també anar cap a una mobilitat més sostenible.