Subvencions de la campanya “Del Pla a l’Acció” Diputació de Girona – Implantació sistema de comptabilitat energètica

L’ajuntament de Sant Feliu de  Pallerols es va adherir al pacte d’alcaldes de l’1 de març de 2012 on tots els signants es comprometien a adoptar el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més d’un 20%  per a l’any 2020 mitjançant la redacció i execució de plans d’acció per a l’energia sostenible  (PAES) a favor de  les fonts d’energia renovables i tecnologia de  millora de l’eficiència energètica.

Seguint aquest compromís l’ajuntament de Sant Feliu de Pallerols va redactar el Pla d’acció per a l’energia sostenible  del municipi.  Les accions previstes s’han anat desenvolupant amb l’ajuda de la Diputació de Girona.

Amb l’objectiu d’analitzar tots els subministres i prendre les mesures correctores  s’ha implantat el sistema de  comptabilitat energètica per a  l’any 2018  i  2019  i s’ha redactat també l’informe de seguiment del PAES.  Per a la realització d’aquests treballs  l’ajuntament s’ha acollit a les subvencions del la campanya “Del Pla a l’Acció” de la Diputació de Girona.

01logos_ddgi_apaisat_c