Subvencions per a millorar la seguretat de les plataformes elevadores dels habitatges de les persones amb mobilitat reduïda i vulnerabilitat econòmica

Des del Departament d’Empresa i Coneixement, la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial ens informen de les “Subvencions per a millorar la seguretat de les plataformes elevadores dels habitatges de les persones amb mobilitat reduïda i vulnerabilitat econòmica”.

La darrera normativa d’aplicació a les plataformes elevadores obliga a reformar-les i adaptar-les a la Directiva de màquines (Directiva 2006/42/CE) per incrementar-ne la seguretat.

Aquest tipus d’aparells elevadors s’utilitzen fonamentalment per a la mobilitat vertical en l’àmbit domèstic en aquelles llars amb més d’una planta. Per tant, constitueixen una eina d’ajuda essencial per a l’accessibilitat diària d’aquelles persones que tenen una mobilitat reduïda o són usuàries de cadira de rodes.

S’ha constatat que una part del col·lectiu de persones usuàries d’aquestes plataformes amb problemes de mobilitat reduïda es troben en situació de vulnerabilitat econòmica.

Aquests aparells són un instrument d’ajuda essencial i imprescindible per al desenvolupament de la vida quotidiana de persones que pateixen limitacions de mobilitat, i aquesta part del col·lectiu no pot fer front a la despesa econòmica que comporta la reforma i l’adaptació d’aquests aparells.

La Generalitat de Catalunya ha considerat adient ajudar econòmicament aquest col·lectiu, afrontant els costos de la reforma d’aquests aparells mitjançant una subvenció, tenint en compte la seva vulnerabilitat econòmica, la seva dependència en el desenvolupament de les seves activitats de la vida diària, així com el fet que la reforma suposi un increment de seguretat en l’ús de l’aparell. En aquest sentit, el 26 de juliol de 2017 es va aprovar l’Ordre EMC/170/2017, que regula les bases per a la concessió de les subvencions per a l’adaptació de les plataformes elevadores.
Es preveu publicar una convocatòria d’ajuts a la reforma de plataformes elevadores per aquest any 2018, que actualment s’està tramitant.

Com els serveis socials d’àmbit municipal són un dels principals vincles entre l’Administració i el col·lectiu de potencials beneficiaris d’aquests ajuts, considerem que aquests serveis podrien ser un bon canal de difusió d’aquesta informació de la manera més ràpida i fiable possible. Per aquest motiu, us agrairíem la vostra col·laboració en aquesta tasca.

En cas de dubtes i, per a qualsevol informació addicional, us podeu adreçar a la Subdirecció General de Seguretat Industrial del Departament d’Empresa i Coneixement, al telèfon 93 228 57 57 o al correu electrònic : bustia-ssi.emo@gencat.cat.