Tall accés túnels Bracons

Restriccions al trànsit a la C-37, Túnels de Bracons previstes pel dia:

  • Dia 30 de setembre de 2021
    • C-37, túnels de Bracons, des del PK 153+870 al 172+178, restricció de la circulació en ambdós sentits, des de les 23:00 a les 05:00 per lectura de convergències túnel de la Codina
    • Es tallarà l’accés als túnels en ambdós sentits en horari nocturn, desviant el trànsit per la carretera secundària.