Decrets de l’Alcaldia

2017

Decret de l’Alcaldia núm. 001-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 002-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 003-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 004-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 005-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 006-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 007-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 008-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 009-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 010-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 011-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 012-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 013-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 014-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 015-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 016-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 017-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 018-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 019-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 020-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 021-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 022-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 023-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 024-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 025-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 026-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 027-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 028-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 029-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 030-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 031-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 032-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 033-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 034-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 035-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 036-2017 

Decret de l’Alcaldia núm. 037-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 038-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 039-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 040-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 041-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 042-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 043-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 044-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 045-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 046-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 047-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 048-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 049-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 050-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 051-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 052-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 053-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 054-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 055-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 056-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 057-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 058-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 059-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 060-2017

 

2016