Decrets de l’Alcaldia

2017

Decret de l’Alcaldia núm. 001-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 002-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 003-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 004-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 005-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 006-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 007-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 008-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 009-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 010-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 011-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 012-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 013-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 014-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 015-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 016-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 017-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 018-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 019-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 020-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 021-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 022-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 023-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 024-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 025-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 026-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 027-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 028-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 029-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 030-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 031-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 032-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 033-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 034-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 035-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 036-2017 

Decret de l’Alcaldia núm. 037-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 038-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 039-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 040-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 041-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 042-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 043-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 044-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 045-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 046-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 047-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 048-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 049-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 050-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 051-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 052-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 053-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 054-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 055-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 056-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 057-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 058-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 059-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 060-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 061-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 062-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 063-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 064-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 065-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 066-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 067-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 068-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 069-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 070-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 071-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 072-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 073-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 074-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 075-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 076-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 077-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 078-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 079-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 080-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 081-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 082-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 083-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 084-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 085-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 086-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 087-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 088-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 089-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 090-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 091-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 092-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 093-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 094-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 095-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 096-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 097-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 098-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 099-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 100-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 101-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 102-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 103-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 104-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 105-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 106-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 107-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 108-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 109-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 110-2017

2016