Decrets de l’Alcaldia

2017

Decret de l’Alcaldia núm. 001-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 002-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 003-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 004-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 005-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 006-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 007-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 008-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 009-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 010-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 011-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 012-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 013-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 014-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 015-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 016-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 017-2017

2016