Decrets de l’Alcaldia

2018

Decret de l’Alcaldia núm. 001-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 002-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 003-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 004-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 005-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 006-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 007-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 008-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 009-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 010-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 011-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 012-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 013-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 014-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 015-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 016-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 017-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 018-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 019-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 020-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 021-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 022-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 023-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 024-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 025-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 026-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 027-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 028-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 029-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 030-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 031-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 032-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 033-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 034-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 035-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 036-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 037-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 038-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 039-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 040-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 041-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 042-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 043-2018      

Decret de l’Alcaldia núm. 044-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 045-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 046-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 047-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 048-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 049-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 050-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 051-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 052-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 053-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 054-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 055-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 056-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 057-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 058-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 059-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 060-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 061-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 062-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 063-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 064-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 065-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 066-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 067-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 068-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 069-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 070-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 071-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 072-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 073-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 074-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 075-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 076-2018  

Decret de l’Alcaldia núm. 077-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 078-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 079-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 080-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 081-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 082-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 083-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 084-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 085-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 086-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 087-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 088-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 089-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 090-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 091-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 092-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 093-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 094-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 095-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 096-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 097-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 098-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 099-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 100-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 101-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 102-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 103-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 104-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 105-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 106-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 107-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 108-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 109-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 110-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 111-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 112-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 113-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 114-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 115-2018 

Decret de l’Alcaldia núm. 116-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 117-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 118-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 119-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 120-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 121-2018 

Decret de l’Alcaldia núm. 122-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 123-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 124-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 125-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 126-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 127-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 128-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 129-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 130-2018 

Decret de l’Alcaldia núm. 131-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 132-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 133-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 134-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 135-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 136-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 137-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 138-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 139-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 140-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 141-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 142-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 143-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 144-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 145-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 146-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 147-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 148-2018        

Decret de l’Alcaldia núm. 149-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 150-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 151-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 152-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 153-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 154-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 155-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 156-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 157-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 158-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 159-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 160-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 161-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 162-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 163-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 164-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 165-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 166-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 167-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 168-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 169-2018          

Decret de l’Alcaldia núm. 170-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 171-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 172-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 173-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 174-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 175-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 176-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 177-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 178-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 179-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 180-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 181-2018      

Decret de l’Alcaldia núm. 182-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 183-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 184-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 185-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 186-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 187-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 188-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 189-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 190-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 191-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 192-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 193-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 194-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 195-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 196-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 197-2018

Decret de l’Alcaldia núm. 198-2018

2017

Decret de l’Alcaldia núm. 001-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 002-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 003-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 004-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 005-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 006-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 007-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 008-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 009-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 010-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 011-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 012-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 013-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 014-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 015-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 016-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 017-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 018-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 019-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 020-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 021-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 022-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 023-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 024-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 025-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 026-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 027-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 028-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 029-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 030-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 031-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 032-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 033-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 034-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 035-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 036-2017 

Decret de l’Alcaldia núm. 037-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 038-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 039-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 040-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 041-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 042-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 043-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 044-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 045-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 046-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 047-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 048-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 049-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 050-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 051-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 052-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 053-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 054-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 055-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 056-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 057-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 058-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 059-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 060-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 061-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 062-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 063-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 064-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 065-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 066-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 067-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 068-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 069-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 070-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 071-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 072-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 073-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 074-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 075-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 076-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 077-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 078-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 079-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 080-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 081-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 082-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 083-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 084-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 085-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 086-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 087-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 088-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 089-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 090-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 091-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 092-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 093-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 094-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 095-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 096-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 097-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 098-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 099-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 100-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 101-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 102-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 103-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 104-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 105-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 106-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 107-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 108-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 109-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 110-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 111-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 112-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 113-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 114-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 115-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 116-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 117-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 118-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 119-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 120-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 121-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 122-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 123-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 124-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 125-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 126-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 127-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 128-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 129-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 130-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 131-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 132-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 133-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 134-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 135-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 136-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 137-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 138-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 139-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 140-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 141-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 142-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 143-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 144-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 145-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 146-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 147-2017

Decret de l’Alcadia núm. 148-2017

Decret de l’Alcadia núm. 149-2017

Decret de l’Alcadia núm. 150-2017

Decret de l’Alcadia núm. 151-2017

Decret de l’Alcadia núm. 152-2017

Decret de l’Alcadia núm. 153-2017

Decret de l’Alcadia núm. 154-2017

Decret de l’Alcadia núm. 155-2017

Decret de l’Alcadia núm. 156-2017

Decret de l’Alcadia núm. 157-2017

Decret de l’Alcadia núm. 158-2017

Decret de l’Alcadia núm. 159-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 160-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 161-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 162-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 163-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 164-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 165-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 166-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 167-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 168-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 169-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 170-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 171-2017

Decret de l’Alcaldia núm. 172-2017

Decret de l’alcaldia núm. 173-2017

Decret de l’alcaldia núm. 174-2017

Decret de l’alcaldia núm. 175-2017

Decret de l’alcaldia núm. 176-2017

Decret de l’alcaldia núm. 177-2017

Decret de l’alcaldia núm. 178-2017

Decret de l’alcaldia núm. 179-2017

Decret de l’alcaldia núm. 180-2017

Decret de l’alcaldia núm. 181-2017

Decret de l’alcaldia núm. 182-2017

Decret de l’alcaldia núm. 183-2017

Decret de l’alcaldia núm. 184-2017

Decret de l’alcaldia núm. 185-2017

Decret de l’alcaldia núm. 186-2017

Decret de l’alcaldia núm. 187-2017

Decret de l’alcaldia núm. 188-2017

Decret de l’alcaldia núm. 189-2017

Decret de l’alcaldia núm. 190-2017

Decret de l’alcaldia núm. 191-2017

Decret de l’alcaldia núm. 192-2017

Decret de l’alcaldia núm. 193-2017

Decret de l’alcaldia núm. 194-2017

Decret de l’alcaldia núm. 195-2017

Decret de l’alcaldia núm. 196-2017

Decret de l’alcaldia núm. 197-2017

Decret de l’alcaldia núm. 198-2017

Decret de l’alcaldia núm. 199-2017

Decret de l’alcaldia núm. 200-2017

Decret de l’alcaldia núm. 201-2017

Decret de l’alcaldia núm. 202-2017

Decret de l’alcaldia núm. 203-2017

Decret de l’alcaldia núm. 204-2017

Decret de l’alcaldia núm. 205-2017

Decret de l’alcaldia núm. 206-2017

Decret de l’alcaldia núm. 207-2017

Decret de l’alcaldia núm. 208-2017

Decret de l’alcaldia núm. 209-2017

Decret de l’alcaldia núm. 210-2017

Decret de l’alcaldia núm. 211-2017

Decret de l’alcaldia núm. 212-2017

Decret de l’alcaldia núm. 213-2017

Decret de l’alcaldia núm. 214-2017

Decret de l’alcaldia núm. 215-2017

Decret de l’alcaldia núm. 216-2017

Decret de l’alcaldia núm. 217-2017

Decret de l’alcaldia núm. 218-2017

Decret de l’alcaldia núm. 219-2017

Decret de l’alcaldia núm. 220-2017

Decret de l’alcaldia núm. 221-2017

Decret de l’alcaldia núm. 222-2017

Decret de l’alcaldia núm. 223-2017

Decret de l’alcaldia núm. 224-2017

Decret de l’alcaldia núm. 225-2017

Decret de l’alcaldia núm. 226-2017

Decret de l’alcaldia núm. 227-2017

Decret de l’alcaldia núm. 228-2017

Decret de l’alcaldia núm. 229-2017

Decret de l’alcaldia núm. 230-2017

Decret de l’alcaldia núm. 231-2017

Decret de l’alcaldia núm. 232-2017

Decret de l’alcaldia núm. 233-2017

Decret de l’alcaldia núm. 234-2017

Decret de l’alcaldia núm. 235-2017

Decret de l’alcaldia núm. 236-2017

Decret de l’alcaldia núm. 237-2017

Decret de l’alcaldia núm. 238-2017

Decret de l’alcaldia núm. 239-2017

Decret de l’alcaldia núm. 240-2017

Decret de l’alcaldia núm. 241-2017

Decret de l’alcaldia núm. 242-2017

Decret de l’alcaldia núm. 243-2017

Decret de l’alcaldia núm. 244-2017

Decret de l’alcaldia núm. 245-2017

Decret de l’alcaldia núm. 246-2017

Decret de l’alcaldia núm. 247-2017

Decret de l’alcaldia núm. 248-2017

Decret de l’alcaldia núm. 249-2017

Decret de l’alcaldia núm. 250-2017

Decret de l’alcaldia núm. 251-2017

Decret de l’alcaldia núm. 252-2017

Decret de l’alcaldia núm. 253-2017

Decret de l’alcaldia núm. 254-2017

Decret de l’alcaldia núm. 255-2017

Decret de l’alcaldia núm. 256-2017

Decret de l’alcaldia núm. 257-2017

Decret de l’alcaldia núm. 258-2017

Decret de l’alcaldia núm. 259-2017

Decret de l’alcaldia núm. 260-2017

Decret de l’alcaldia núm. 261-2017

Decret de l’alcaldia núm. 262-2017

Decret de l’alcaldia núm. 263-2017

Decret de l’alcaldia núm. 264-2017

Decret de l’alcaldia núm. 265-2017

Decret de l’alcaldia núm. 266-2017

Decret de l’alcaldia núm. 267-2017

Decret de l’alcaldia núm. 268-2017

Decret de l’alcaldia núm. 269-2017

Decret de l’alcaldia núm. 270-2017

Decret de l’alcaldia núm. 271-2017

Decret de l’alcaldia núm. 272-2017

Decret de l’alcaldia núm. 273-2017

Decret de l’alcaldia núm. 274-2017

Decret de l’alcaldia núm. 275-2017

Decret de l’alcaldia núm. 276-2017

Decret de l’alcaldia núm. 277-2017

Decret de l’alcaldia núm. 278-2017

Decret de l’alcaldia núm. 279-2017

Decret de l’alcaldia núm. 280-2017

Decret de l’alcaldia núm. 281-2017

Decret de l’alcaldia núm. 282-2017

Decret de l’alcaldia núm. 283-2017

Decret de l’alcaldia núm. 284-2017

Decret de l’alcaldia núm. 285-2017

Decret de l’alcaldia núm. 286-2017

Decret de l’alcaldia núm. 287-2017

Decret de l’alcaldia núm. 288-2017

Decret de l’alcaldia núm. 289-2017

Decret de l’alcaldia núm. 290-2017

Decret de l’alcaldia núm. 291-2017

Decret de l’alcaldia núm. 292-2017

Decret de l’alcaldia núm. 293-2017

Decret de l’alcaldia núm. 294-2017

Decret de l’alcaldia núm. 295-2017

Decret de l’alcaldia núm. 296-2017

Decret de l’alcaldia núm. 297-2017

Decret de l’alcaldia núm. 298-2017

Decret de l’alcaldia núm. 299-2017

Decret de l’alcaldia núm. 300-2017

Decret de l’alcaldia núm. 301-2017

Decret de l’alcaldia núm. 302-2017

Decret de l’alcaldia núm. 303-2017

Decret de l’alcaldia núm. 304-2017

Decret de l’alcaldia núm. 305-2017

Decret de l’alcaldia núm. 306-2017

Decret de l’alcaldia núm. 307-2017

Decret de l’alcaldia núm. 308-2017

Decret de l’alcaldia núm. 309-2017

Decret de l’alcaldia núm. 310-2017

Decret de l’alcaldia núm. 311-2017

Decret de l’alcaldia núm. 312-2017

Decret de l’alcaldia núm. 313-2017

Decret de l’alcaldia núm. 314-2017

2016