Documents en exposició pública

PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA D’AUTOCONSUM A LA COBERTA DE L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL

MEMÒRIA VALORADA PER A LA RESTAURACIÓ DEL CASTELL D'HOSTOLES

MEMÒRIA TÈCNICA EXECUTIVA INSTAL·LACIÓ DE PUNT DE RECÀRREGA SEMIRÀPIDA DE VEHICLE ELÈCTRIC A LA ZONA ESPORTIVA

PROJECTE CONSTRUCCIÓ D'UN SISTEMA D'ABASTAMENT EN ALTA A SANT ISCLE DE COLLTORT - FASE 2: EQUIPAMENT DEL POU, CONSTRUCCIÓ DE LA XARXA D'IMPULSIÓ I DIPÒSIT DE CAPÇALERA

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC DEL SECTOR D'ACTIVITATS ECONÒMIQUES "PLA DE LLONGAFOLLIA"

ORDENANÇA REGULADORA DE L’ESPAI PTROTEGIT DEL BRUGENT

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REFORMA I CONSOLIDACIÓ ESTRUCTURAL DEL PONT DE SANT FELIU DE PALLEROLS