Edictes

Exercici: 2021 Bop: 64-0 Edicte: 2456 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS - Aprovació definitiva de la modificació del complement específic relatiu al lloc de treball de Secretaria-Intervenció
Exercici: 2021 Bop: 63-0 Edicte: 2432 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS - Nomenament d'un funcionari interí
Exercici: 2021 Bop: 33-0 Edicte: 1131 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS - Aprovació definitiva de l'Ordenança municipal reguladora del servei de taxi al municipi
Exercici: 2021 Bop: 10-0 Edicte: 111 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS - Aprovació definitiva de la modificació del Pla de millora urbana 2 del sector "Camí Ral de Les Planes III" del municipi
Exercici: 2021 Bop: 7-0 Edicte: 19 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS - Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora del Servei de taxi al municipi de Sant Feliu de Pallerols
Exercici: 2021 Bop: 5-0 Edicte: 10192 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS - Aprovació definitiva del preu públic de neteja de solars urbans
Exercici: 2020 Bop: 251-0 Edicte: 10114 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS - Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals i de preus públics per l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 247-0 Edicte: 9617 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS - Aprovació inicial de la modificació del complement específic corresponent a la plaça de secretaria intervenció
Exercici: 2020 Bop: 247-0 Edicte: 9603 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS - Bases i convocatòria del procés selectiu per proveir interinament el lloc de treball de secretaria-intervenció de l'Ajuntament
Exercici: 2020 Bop: 244-0 Edicte: 9443 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS - Aprovació del Calendari fiscal per a l'exercici 2021