Edictes

Exercici: 2019 Bop: 36-0 Edicte: 1322 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte d'exposició pública del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 248-0 Edicte: 11207 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte d'aprovació definitiva d'uns expedients de modificació de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 235-0 Edicte: 10519 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte d'aprovació inicial d'un projecte
Exercici: 2018 Bop: 233-0 Edicte: 10486 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte d'aprovació inicial de diferents expedients de modificació de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 229-0 Edicte: 10078 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte d'aprovació del calendari fiscal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 211-0 Edicte: 9337 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte d'aprovació inicial d'un projecte
Exercici: 2018 Bop: 206-0 Edicte: 9013 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit per transferència de crèdit TC 03-2018
Exercici: 2018 Bop: 206-0 Edicte: 9012 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit per crèdit extraordinari CE 01-2018
Exercici: 2018 Bop: 206-0 Edicte: 9011 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de les bases d'execució del pressupost de l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 202-0 Edicte: 8848 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte d'aprovació inicial d'un projecte