Edictes

Exercici: 2018 Bop: 110-0 Edicte: 5065 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte d'aprovació definitiva de diferents expedients de modificació de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 89-0 Edicte: 4037 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte d'aprovació definitiva d'una memòria valorada
Exercici: 2018 Bop: 89-0 Edicte: 4034 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit per incorporació de romanents de crèdit IR 01-2018
Exercici: 2018 Bop: 89-0 Edicte: 4032 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte d'aprovació inicial de diferents expedients de modificació de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 89-0 Edicte: 4031 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte de contractació de personal laboral fix
Exercici: 2018 Bop: 89-0 Edicte: 4030 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Anunci d'aprovació provisional de modificació d'una ordenança fiscal
Exercici: 2018 Bop: 89-0 Edicte: 4029 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Anunci de contractació urgent de personal laboral temporal
Exercici: 2018 Bop: 89-0 Edicte: 4028 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte d'aprovació definitiva d'una memòria valorada
Exercici: 2018 Bop: 77-0 Edicte: 3307 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte de publicació d'un conveni entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i l'Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols
Exercici: 2018 Bop: 76-0 Edicte: 3256 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte d'aprovació inicial d'una memòria valorada