Edictes

Exercici: 2017 Bop: 157-0 Edicte: 7166 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte d'informació pública del compte general de l'exercici 2016
Exercici: 2017 Bop: 156-0 Edicte: 7132 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte d'aprovació definitiva del Pla d'inspeccions i controls en activitats, equipaments i espais col·lectius al terme municipal
Exercici: 2017 Bop: 155-0 Edicte: 7101 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte d'aprovació inicial de l'expedient de transferència de crèdit entre partides TC 01/2017
Exercici: 2017 Bop: 148-0 Edicte: 6685 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Anunci d'aprovació inicial del Codi de conducta dels càrrecs electes locals
Exercici: 2017 Bop: 148-0 Edicte: 6684 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Anunci d'aprovació de la modificació de la periodicitat de les sessions plenàries
Exercici: 2017 Bop: 147-0 Edicte: 6628 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte d'aprovació inicial del Reglament de la Biblioteca Municipal Josep Maria de Garganta
Exercici: 2017 Bop: 138-0 Edicte: 6228 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte d'aprovació de padrons fiscals
Exercici: 2017 Bop: 135-0 Edicte: 6106 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Anunci de fe d'errades
Exercici: 2017 Bop: 122-0 Edicte: 5543 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte d'aprovació dels preus públics per a les entrades i abonaments de la piscina municipal per a la temporada d'estiu 2017
Exercici: 2017 Bop: 122-0 Edicte: 5517 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte d'aprovació d'un preu públic