Edictes

Exercici: 2017 Bop: 39-0 Edicte: 1496 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Anunci d'aprovació definitiva del Pla Parcial Urbanístic del sector d'activitats econòmiques "Pla de Llongafollia"
Exercici: 2017 Bop: 39-0 Edicte: 1495 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Anunci d'aprovació definitiva del Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible (PAES)
Exercici: 2017 Bop: 37-0 Edicte: 1414 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte d'aprovació del Pla econòmic i financer
Exercici: 2017 Bop: 37-0 Edicte: 1413 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte d'aprovació de la relació de llocs de treball
Exercici: 2017 Bop: 37-0 Edicte: 1412 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte d'aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2017
Exercici: 2017 Bop: 15-0 Edicte: 396 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte d'aprovació de padrons fiscals
Exercici: 2017 Bop: 12-0 Edicte: 282 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte d'aprovació del calendari fiscal de diversos impostos per a l'exercici 2017
Exercici: 2017 Bop: 9-0 Edicte: 156 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte d'aprovació inicial de l'expedient núm. 3/2016 de modificació de crèdits
Exercici: 2017 Bop: 9-0 Edicte: 155 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte d'aprovació inicial de l'expedient núm. 2/2016 de modificació de crèdits
Exercici: 2016 Bop: 244-0 Edicte: 10759 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Anunci de fe d'errades