Edictes

Exercici: 2018 Bop: 156-0 Edicte: 7211 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte d'aprovació d'un padró fiscal
Exercici: 2018 Bop: 147-0 Edicte: 6782 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Anunci de delegació de les funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2018 Bop: 147-0 Edicte: 6769 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte d'aprovació dels preus públics per a les entrades i abonaments de la piscina municipal temporada d'estiu 2018
Exercici: 2018 Bop: 140-0 Edicte: 6486 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Anunci de contractació urgent de personal laboral temporal
Exercici: 2018 Bop: 137-0 Edicte: 6371 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 10, reguladora dels preus públics
Exercici: 2018 Bop: 137-0 Edicte: 6331 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Anunci d'aprovació de les bases reguladores i la convocatòria per a la creació d'una borsa de monitors de menjador escolar, per concurs oposició lliure, per cobrir les necessitats que es produeixin a l'Escola Rocalba de Sant Feliu de Pallerols, mitjançant contractacions laborals temporals
Exercici: 2018 Bop: 135-0 Edicte: 6315 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte de contractació de personal laboral temporal amb caràcter d'urgència
Exercici: 2018 Bop: 124-0 Edicte: 5722 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2017
Exercici: 2018 Bop: 124-0 Edicte: 5643 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Anunci d'aprovació de les bases reguladores i la convocatòria per a la creació d'una borsa de treball d'educadors/es de l'escola bressol de Sant Feliu de Pallerols
Exercici: 2018 Bop: 124-0 Edicte: 5620 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte d'informació pública d'un projecte de reparcel·lació