Edictes

Exercici: 2018 Bop: 202-0 Edicte: 8848 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte d'aprovació inicial d'un projecte
Exercici: 2018 Bop: 201-0 Edicte: 8833 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte d'aprovació de padrons fiscals
Exercici: 2018 Bop: 186-0 Edicte: 8192 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte d'informació pública del projecte per a la legalització d'una explotació ramadera
Exercici: 2018 Bop: 184-0 Edicte: 8118 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Anunci d'aprovació d'un conveni urbanístic
Exercici: 2018 Bop: 182-0 Edicte: 8141 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Anunci de modificació dels membres de la Junta de Govern Local i del segon tinent d'alcalde així com designació de les Àrees de responsabilitat
Exercici: 2018 Bop: 182-0 Edicte: 8138 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte d'aprovació inicial de modificació de les bases d'execució del pressupost de l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 182-0 Edicte: 8131 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte d'aprovació inicial de diferents expedients de modificació de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 178-0 Edicte: 7946 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte d'informació pública del Projecte de canvi d'orientació productiva de l'explotació ramadera ubicada a la granja del Lledoner
Exercici: 2018 Bop: 163-0 Edicte: 7476 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Anunci de modificacions de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 156-0 Edicte: 7211 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte d'aprovació d'un padró fiscal