Edictes

Exercici: 2017 Bop: 74-0 Edicte: 3131 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 3/2016
Exercici: 2017 Bop: 67-0 Edicte: 2743 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte d'aprovació inicial d'un projecte bàsic i executiu d'accessibilitat a la piscina municipal
Exercici: 2017 Bop: 67-0 Edicte: 2739 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte d'aprovació d'un padró fiscal
Exercici: 2017 Bop: 59-0 Edicte: 2356 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2017
Exercici: 2017 Bop: 54-0 Edicte: 2123 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte d'aprovació inicial d'una memòria valorada
Exercici: 2017 Bop: 42-0 Edicte: 1610 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 2/2016
Exercici: 2017 Bop: 40-0 Edicte: 1511 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Anunci de fe d'errades
Exercici: 2017 Bop: 39-0 Edicte: 1496 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Anunci d'aprovació definitiva del Pla Parcial Urbanístic del sector d'activitats econòmiques "Pla de Llongafollia"
Exercici: 2017 Bop: 39-0 Edicte: 1495 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Anunci d'aprovació definitiva del Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible (PAES)
Exercici: 2017 Bop: 37-0 Edicte: 1414 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte d'aprovació del Pla econòmic i financer