Edictes

Exercici: 2019 Bop: 214-0 Edicte: 8691 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte d'aprovació de padrons fiscals
Exercici: 2019 Bop: 212-0 Edicte: 8526 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Anunci de modificació del Pla d'acció per a l'energia sostenible per inclusió de dues noves actuacions 3.3.6 i 3.3.7
Exercici: 2019 Bop: 208-0 Edicte: 8400 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Anunci referent a la creació i organització de funcions de la comissió executiva
Exercici: 2019 Bop: 206-0 Edicte: 8245 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte d'aprovació inicial de dos modificacions de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 199-0 Edicte: 7994 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte d'aprovació de la convocatòria del procés selectiu per proposar el nomenament per proveir interinament el lloc de treball de secretaria intervenció
Exercici: 2019 Bop: 189-0 Edicte: 7567 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Anunci referent a la concessió de subvenció als grups polítics municipals
Exercici: 2019 Bop: 189-0 Edicte: 7566 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Anunci referent a la retribució econòmica dels càrrecs electes per al mandat 2019-2023
Exercici: 2019 Bop: 189-0 Edicte: 7565 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte d'assignació d'àrees responsabilitat dels regidors que formen l'equip de govern
Exercici: 2019 Bop: 189-0 Edicte: 7564 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte de nomenament dels tinents d'alcalde
Exercici: 2019 Bop: 173-0 Edicte: 6998 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte d'aprovació de les bases i la convocatòria del procés per a la selecció d'un tècnic de gestió econòmica (grup A1) en règim de funcionari interí i per a la constitució d'una borsa de treball