Edictes BOP

Exercici: 2022 Bop: 176-0 Edicte: 8020 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS - Aprovació del padró d'escombraries i tv per cable de l'exercici 2022
Exercici: 2022 Bop: 167-0 Edicte: 7732 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS - Aprovació definitiva de la modificació del Pla de Millora Urbana 2 "Camí Ral de Les Planes III" del municipi
Exercici: 2022 Bop: 152-0 Edicte: 7181 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS - Aprovació de la modificació del preu públic menjador escolar
Exercici: 2022 Bop: 150-0 Edicte: 7071 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS - Aprovació inicial de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 19, reguladora de la taxa de la prestació del servei de l'escola bressol
Exercici: 2022 Bop: 135-0 Edicte: 6265 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS - Aprovació definitiva del projecte d'urbanització del Pla Parcial del sector d'activitats econòmiques "Pla de Llongafollia"
Exercici: 2022 Bop: 134-0 Edicte: 6220 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS - Aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora de l'accés i l'ús del medi natural
Exercici: 2022 Bop: 132-0 Edicte: 6148 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS - Aprovació definitiva de la modificació puntual del PPU del sector d'activitats econòmiques del "Pla de Llongafollia"
Exercici: 2022 Bop: 124-0 Edicte: 5805 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS - Aprovació de les bases i la convocatòria del procés selectiu d'una plaça de funcionari de carrera
Exercici: 2022 Bop: 121-0 Edicte: 5700 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS - Exposició pública del compte general de l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 118-0 Edicte: 5527 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS - Aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exericici 2022