Edictes

Exercici: 2019 Bop: 115-0 Edicte: 4816 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Anunci de contractació urgent de personal laboral temporal
Exercici: 2019 Bop: 108-0 Edicte: 4552 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte d'informació pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 104-0 Edicte: 4321 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Anunci de contractació urgent de personal laboral temporal
Exercici: 2019 Bop: 102-0 Edicte: 4186 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte d'exposició pública de l'expedient de modificació de crèdit per incorporació de romanents de crèdit IR 01-2019
Exercici: 2019 Bop: 98-0 Edicte: 4041 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Anunci d'aprovació de les bases reguladores i la convocatòria del procés de selecció de personal laboral temporal, mitjançant concurs de mèrits, per a cobrir de forma urgent una baixa de maternitat
Exercici: 2019 Bop: 69-0 Edicte: 2634 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 59-0 Edicte: 2197 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte d'exposició pública de la memòria valorada Condicionament d'uns vestidors a la piscina municipal de Sant Feliu de Pallerols (1a Fase)
Exercici: 2019 Bop: 59-0 Edicte: 2195 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte d'exposició pública de la memòria valorada de rehabilitació del Castell d'Hostoles, fase 2019
Exercici: 2019 Bop: 36-0 Edicte: 1322 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte d'exposició pública del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 248-0 Edicte: 11207 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte d'aprovació definitiva d'uns expedients de modificació de crèdit