Edictes

Exercici: 2018 Bop: 77-0 Edicte: 3307 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte de publicació d'un conveni entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i l'Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols
Exercici: 2018 Bop: 76-0 Edicte: 3256 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte d'aprovació inicial d'una memòria valorada
Exercici: 2018 Bop: 52-0 Edicte: 2298 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte de delegació de funcions en matèria de celebració de casament
Exercici: 2018 Bop: 52-0 Edicte: 2296 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit per incorporació de romanents de crèdit IR 01-2018
Exercici: 2018 Bop: 42-0 Edicte: 1654 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte d'aprovació inicial d'una memòria valorada
Exercici: 2018 Bop: 42-0 Edicte: 1652 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte d'aprovació inicial d'una memòria valorada
Exercici: 2018 Bop: 35-0 Edicte: 1309 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte d'aprovació del Pla de Tresoreria
Exercici: 2018 Bop: 21-0 Edicte: 683 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte d'aprovació definitiva de diferents expedients de modificació de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 21-0 Edicte: 682 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte d'informació pública d'un projecte de reparcel·lació
Exercici: 2018 Bop: 17-0 Edicte: 507 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de les bases d'execució del pressupost de l'exercici 2017