Edictes

Exercici: 2019 Bop: 199-0 Edicte: 7994 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte d'aprovació de la convocatòria del procés selectiu per proposar el nomenament per proveir interinament el lloc de treball de secretaria intervenció
Exercici: 2019 Bop: 189-0 Edicte: 7567 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Anunci referent a la concessió de subvenció als grups polítics municipals
Exercici: 2019 Bop: 189-0 Edicte: 7566 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Anunci referent a la retribució econòmica dels càrrecs electes per al mandat 2019-2023
Exercici: 2019 Bop: 189-0 Edicte: 7565 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte d'assignació d'àrees responsabilitat dels regidors que formen l'equip de govern
Exercici: 2019 Bop: 189-0 Edicte: 7564 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte de nomenament dels tinents d'alcalde
Exercici: 2019 Bop: 173-0 Edicte: 6998 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte d'aprovació de les bases i la convocatòria del procés per a la selecció d'un tècnic de gestió econòmica (grup A1) en règim de funcionari interí i per a la constitució d'una borsa de treball
Exercici: 2019 Bop: 167-0 Edicte: 6950 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte d'aprovació definitiva d'uns expedients de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 150-0 Edicte: 6344 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte d'aprovació inicial de tres expedients de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 149-0 Edicte: 6177 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte d'aprovació d'un padró fiscal i del període de cobrament
Exercici: 2019 Bop: 147-0 Edicte: 6086 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte d'exposició pública d'un expedient de modificació de crèdit