Edictes

Exercici: 2018 Bop: 35-0 Edicte: 1309 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte d'aprovació del Pla de Tresoreria
Exercici: 2018 Bop: 21-0 Edicte: 683 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte d'aprovació definitiva de diferents expedients de modificació de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 21-0 Edicte: 682 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte d'informació pública d'un projecte de reparcel·lació
Exercici: 2018 Bop: 17-0 Edicte: 507 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de les bases d'execució del pressupost de l'exercici 2017
Exercici: 2018 Bop: 16-0 Edicte: 457 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 15-0 Edicte: 417 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte d'exposició pública d'una resolució de l'Alcaldia
Exercici: 2018 Bop: 14-0 Edicte: 296 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte de correcció d'errades
Exercici: 2017 Bop: 247-0 Edicte: 11074 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte d'aprovació definitiva de les ordenances fiscals per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 246-0 Edicte: 11062 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte d'aprovació definitiva de diferents expedients de modificació de crèdit
Exercici: 2017 Bop: 246-0 Edicte: 11013 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte d'aprovació inicial de diferents expedients de modificació de crèdit