Edictes

Exercici: 2017 Bop: 194-0 Edicte: 8357 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit per incorporació de romanents de crèdit IR01-2017
Exercici: 2017 Bop: 193-0 Edicte: 8346 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte d'aprovació definitiva del Codi de conducta dels càrrecs electes locals de l'Ajuntament
Exercici: 2017 Bop: 193-0 Edicte: 8341 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de transferència de crèdit entre partides TC 01/2017
Exercici: 2017 Bop: 193-0 Edicte: 8313 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte d'aprovació definitiva del Reglament de la Biblioteca Municipal Josep Maria de Garganta
Exercici: 2017 Bop: 167-0 Edicte: 7437 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit per incorporació de romanents de crèdit IR 01-2017
Exercici: 2017 Bop: 157-0 Edicte: 7166 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte d'informació pública del compte general de l'exercici 2016
Exercici: 2017 Bop: 156-0 Edicte: 7132 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte d'aprovació definitiva del Pla d'inspeccions i controls en activitats, equipaments i espais col·lectius al terme municipal
Exercici: 2017 Bop: 155-0 Edicte: 7101 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte d'aprovació inicial de l'expedient de transferència de crèdit entre partides TC 01/2017
Exercici: 2017 Bop: 148-0 Edicte: 6685 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Anunci d'aprovació inicial del Codi de conducta dels càrrecs electes locals
Exercici: 2017 Bop: 148-0 Edicte: 6684 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Anunci d'aprovació de la modificació de la periodicitat de les sessions plenàries