Edictes

Exercici: 2020 Bop: 94-0 Edicte: 2781 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS - Aprovació del conveni d'encàrrec de gestió entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i l'Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols per assistència tècnica en sistemes d'informació
Exercici: 2020 Bop: 90-0 Edicte: 2701 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 1/2020 en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat mitjançant romanent líquid de tresoreria
Exercici: 2020 Bop: 78-0 Edicte: 2458 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS - Aprovació definitiva del conveni amb la Fundació Privada per la xarxa lliure i neutral i l'aprovació definitiva del Pla de desplegament d'una infraestructura de fibra òptica de nova generació al municipi
Exercici: 2020 Bop: 76-0 Edicte: 2411 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS - Aprovació de la modificació del calendari fiscal 2020
Exercici: 2020 Bop: 73-0 Edicte: 2349 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS - Aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 56-0 Edicte: 2003 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS - Aprovació de les bases reguladores del procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball de monitor de lleure
Exercici: 2020 Bop: 51-0 Edicte: 1797 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS - Aprovació del projecte de construcció d'un sistema d'abastament en alta a Sant Iscle de Colltort
Exercici: 2020 Bop: 51-0 Edicte: 1796 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS - Contractació d'un funcionari interí de secretaria intervenció
Exercici: 2020 Bop: 47-0 Edicte: 1613 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS - Aprovació inicial del Pressupost general de la corporació per a l'exercici 2020, les bases d'execució i la Plantilla de personal
Exercici: 2020 Bop: 46-0 Edicte: 1572 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS - Aprovació informe de seguiment PAES