Edictes BOP

Exercici: 2022 Bop: 121-0 Edicte: 5700 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS - Exposició pública del compte general de l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 118-0 Edicte: 5527 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS - Aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exericici 2022
Exercici: 2022 Bop: 109-0 Edicte: 4960 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS - Aprovació de la modificació dels preus públics de la piscina municipal 2022
Exercici: 2022 Bop: 109-0 Edicte: 4958 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS - Modificació dels preus públics de la festa major 2022
Exercici: 2022 Bop: 106-0 Edicte: 4730 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS - Informació pública d'un projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable
Exercici: 2022 Bop: 102-0 Edicte: 4481 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS - Aprovació de l'Oferta pública d'ocupació per a l'estabilització de l'ocupació temporal
Exercici: 2022 Bop: 100-0 Edicte: 4359 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost d'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 95-0 Edicte: 4057 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS - Aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora de l'espai protegit del Brugent
Exercici: 2022 Bop: 95-0 Edicte: 4056 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS - Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de l'accés motoritzat al medi natural
Exercici: 2022 Bop: 95-0 Edicte: 4046 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS - Aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2022