Edictes

Exercici: 2020 Bop: 198-0 Edicte: 7176 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS - Aprovacio inicial de l'Ordenança reguladora de la instal·lació d'ascensors en edificis residencials existents sense ascensor
Exercici: 2020 Bop: 198-0 Edicte: 7175 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS - Aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora de la neteja, conservació i tancament de solars i terrenys del municipi
Exercici: 2020 Bop: 196-0 Edicte: 7243 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS - Exposició pública de l'expedient de modificació de crèdits núm. 4 del pressupost de l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 189-0 Edicte: 6811 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS - Aprovació del padró fiscal corresponent a la taxa per Serveis de cementiris municipals per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 189-0 Edicte: 6810 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS - Aprovació del padró fiscal corresponent a la taxa pel servei de Televisió per cable de l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 186-0 Edicte: 6674 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS - Informació pública de la Memòria valorada d'execució de les obres de conservació i manteniment de la gredera del Volcà Sant Marc, pedrera Puig Roig i forn de calç
Exercici: 2020 Bop: 172-0 Edicte: 6288 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS - Informació pública del Projecte per a l'execució de les obres de restauració del Castell d'Hostoles. Fase 2020
Exercici: 2020 Bop: 167-0 Edicte: 6222 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS - Extracte de la Resolució de 24 d'agost de l'Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols, per la que es convoquen subvencions per concurrència competitiva a les activitats econòmiques de Sant Feliu de Pallerols amb motiu de la situació generada pel Covid-19 (Convocatòria BDNS 521268)
Exercici: 2020 Bop: 167-0 Edicte: 6151 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 2/2002
Exercici: 2020 Bop: 165-0 Edicte: 6152 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS - Aprovació definitiva del preu públic per a ús de la pista de pàdel municipal