Edictes BOP

Exercici: 2021 Bop: 171-0 Edicte: 7544 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS - Informació pública del canvi de titularitat d'un nínxol
Exercici: 2021 Bop: 170-0 Edicte: 7524 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS - Designació de la mesa de contractació permanent
Exercici: 2021 Bop: 156-0 Edicte: 7145 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS - Aprovació del preu públic dels serveis de menjador escolar
Exercici: 2021 Bop: 155-0 Edicte: 7065 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS - Delegació de competències del Ple a l'Alcaldia en matèria de contractació
Exercici: 2021 Bop: 155-0 Edicte: 7064 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 4/2021
Exercici: 2021 Bop: 151-0 Edicte: 6865 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS - Aprovació definitiva del projecte d'obra pública instal·lació fotovoltaica d'autoconsum a la coberta de l'escola bressol i construcció d'un sistema d'abastament en alta a Sant Iscle Fase 2
Exercici: 2021 Bop: 138-0 Edicte: 6248 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS - Aprovació del padró fiscal i el període de pagament en voluntària de la taxa pel servei de gestió de residus municipals de l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 125-0 Edicte: 5739 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS - Aprovació inicial del projecte bàsic i executiu de reforma i consolidació estructural del pont de Sant Feliu de Pallerols
Exercici: 2021 Bop: 125-0 Edicte: 5734 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS - Aprovació preu públic serveis accés espai protegit del Brugent
Exercici: 2021 Bop: 125-0 Edicte: 5733 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS - Aprovació del preu públic dels serveis de la piscina municipal durant la temporada d'estiu