Edictes

Exercici: 2020 Bop: 9-0 Edicte: 71 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS - Aprovació del padró de la taxa d'ocupació de la via pública de l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 239-0 Edicte: 10014 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Anunci d'aprovació del llistat d'admesos i exclosos provisional del procés selectiu per proveir interinament el lloc de treball de Secretaria intervenció de l'Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols
Exercici: 2019 Bop: 235-0 Edicte: 9643 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte d'aprovació definitiva d'uns expedients de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 220-0 Edicte: 8927 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Anunci d'aprovació inicial d'un reglament municipal
Exercici: 2019 Bop: 214-0 Edicte: 8691 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte d'aprovació de padrons fiscals
Exercici: 2019 Bop: 212-0 Edicte: 8526 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Anunci de modificació del Pla d'acció per a l'energia sostenible per inclusió de dues noves actuacions 3.3.6 i 3.3.7
Exercici: 2019 Bop: 208-0 Edicte: 8400 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Anunci referent a la creació i organització de funcions de la comissió executiva
Exercici: 2019 Bop: 206-0 Edicte: 8245 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte d'aprovació inicial de dos modificacions de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 199-0 Edicte: 7994 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte d'aprovació de la convocatòria del procés selectiu per proposar el nomenament per proveir interinament el lloc de treball de secretaria intervenció
Exercici: 2019 Bop: 189-0 Edicte: 7567 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Anunci referent a la concessió de subvenció als grups polítics municipals