Edictes

Exercici: 2020 Bop: 154-0 Edicte: 5845 CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA - Aprovació inicial de la declaració de bé cultural d'interès local del Pont d'Accés a Sant Feliu de Pallerols
Exercici: 2020 Bop: 149-0 Edicte: 5364 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS - Aprovació inicial de l'Ordenança municipal reguladora de la conservació, neteja i tancament de solars i terrenys al terme municipal
Exercici: 2020 Bop: 148-0 Edicte: 5329 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS - Aprovació inicial de la memòria valorada d'obres titulada Millora d'un Camí Rural - Sector de la Fàbrega
Exercici: 2020 Bop: 143-0 Edicte: 5087 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS - Aprovació definitiva de la modificació del complement específic de la plaça de TAG de l'àrea econòmica (A1)
Exercici: 2020 Bop: 143-0 Edicte: 5080 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 1/2020 en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit
Exercici: 2020 Bop: 138-0 Edicte: 4971 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS - Aprovació del padró fiscal i el període de pagament en voluntària de la taxa pel servei de gestió de residus municipals de l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 135-0 Edicte: 4721 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS - Aprovació de les bases i la convocatòria del procés de selecció d'un tècnic de gestió econòmica (grup A1) en règim de funcionari interí i per a la constitució d'una borsa de treball
Exercici: 2020 Bop: 135-0 Edicte: 4717 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS - Aprovació inicial de la modificació del Pla de Millora Urbana 2 "Camí ral de Les Planes d'Hostoles III" del municipi
Exercici: 2020 Bop: 133-0 Edicte: 4625 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS - Aprovació inicial de les bases reguladores específiques de subvencions per a les activitats econòmiques del municipi de Sant Feliu de Pallerols amb motiu de la COVID-19 en règim de concurrència competitiva
Exercici: 2020 Bop: 127-0 Edicte: 4317 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits número 2 del pressupost per al 2020