Edictes

Exercici: 2017 Bop: 122-0 Edicte: 5543 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte d'aprovació dels preus públics per a les entrades i abonaments de la piscina municipal per a la temporada d'estiu 2017
Exercici: 2017 Bop: 122-0 Edicte: 5517 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte d'aprovació d'un preu públic
Exercici: 2017 Bop: 122-0 Edicte: 5516 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte d'aprovació provisional d'un preu públic
Exercici: 2017 Bop: 122-0 Edicte: 5515 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte sobre contractació urgent de personal
Exercici: 2017 Bop: 111-0 Edicte: 4932 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Anunci d'aprovació definitiva d'un projecte bàsic i executiu
Exercici: 2017 Bop: 111-0 Edicte: 4931 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Anunci d'aprovació definitiva d'una memòria valorada
Exercici: 2017 Bop: 97-0 Edicte: 4202 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte d'aprovació del plec de clàusules i la licitació d'una concessió administrativa especial
Exercici: 2017 Bop: 74-0 Edicte: 3131 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 3/2016
Exercici: 2017 Bop: 67-0 Edicte: 2743 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte d'aprovació inicial d'un projecte bàsic i executiu d'accessibilitat a la piscina municipal
Exercici: 2017 Bop: 67-0 Edicte: 2739 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte d'aprovació d'un padró fiscal