Edictes BOP

Exercici: 2022 Bop: 14-0 Edicte: 192 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS - Exposició pública de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 14
Exercici: 2021 Bop: 247-0 Edicte: 11108 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 9/2021
Exercici: 2021 Bop: 247-0 Edicte: 10884 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS - Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 243-0 Edicte: 10536 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS - Suspensió de l'atorgament de llicències urbanístiques
Exercici: 2021 Bop: 242-0 Edicte: 10479 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS - Aprovació del calendari fiscal de l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 229-0 Edicte: 10075 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 9/2021
Exercici: 2021 Bop: 216-0 Edicte: 9300 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS - Aprovació definitiva d'un projecte d'obra
Exercici: 2021 Bop: 213-0 Edicte: 9110 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS - Exposició pública de la desafectació d'un bé
Exercici: 2021 Bop: 208-0 Edicte: 8877 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS - Exposició pública de l'acord d'aprovació inicial de modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 201-0 Edicte: 8611 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS - Aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit